Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Fylkeslege: –Sjelden det er så ille som dette

Fylkeslege ser svært alvorlig på uforsvarlig pasientbehandling ved et sykehjem i Bergen. En pasient døde fordi det ikke ble oppdaget diabetes.

Publisert: 2012-06-27 — 13.11 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.24)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

Fylkesmannen i Hordaland har avdekket at pasientsikkerheten ikke er ivaretatt og at pasientbehandlingen ved et sykehjem i Bergen er uforsvarlig. 

-Svarene gjorde oss urolige
Det er gjennomgående svikt i styringen av sykehjemmet, fastslår rapporten.

Det var på bakgrunn av opplysninger fylkesmannen i Hordaland fikk tidligere i vinter, at det ble opprettet tilsynssak ved sykehjemmet Florida, som eies og drives av Bergen kommune, sier fylkeslege Helga Arianson til Dagens Medisin.

– Vi fikk svar som gjorde oss urolige og bestemte oss for å gjennomføre et tilsyn umiddelbart, sier Arianson.
 
Endret medisindoser
Tilsynet avdekket flere alvorlige forhold.

Blant annet har flere pasienter ikke fått riktig behandling og oppfølging som en følge av omfattende svikt i styringen av sykehjemmet. 

Det ble også funnet at personell som ikke er ansatt ved institusjonen har endret forskrivning og dosering av legemidler.

– At noen utenfor sykehjemmet har endret medisiner og dosering er svært alvorlig, slik jeg vurderer det, sier Arianson.

Det er dessuten oppdaget ett tilfelle der journalsystemet er brukt til å føre opp lege ved sykehjemmet som den som hadde ordinert legemiddel, uten at vedkommende lege hadde gjort dette.

Må melde tilbake innen kort tid
– Det er Bergen kommune som eier sykehjemmet. De har satt i verk en rekke tiltak, og vi har gitt dem frist til 28.juni til å melde tilbake. Det er tiden de får, ikke mer. Jeg har inntrykk av at de har forstått alvoret. Det er flere ting som kan gjøres for å ordne opp i dette - hvilke må de selv vurdere.

Forholdende ved sykehjemmet er sjeldent ille, vedgår Arianson:

– Hvordan kan det gå så galt?


– Det er sjelden det er så ille som dette. Det er ledelsen som har ansvaret. Årsakene er nok sammensatte, og det må kommunen svare for. Vi startet med et skriftlig tilsyn i vår, og fikk noen svar vi ikke forsto. Da kastet vi oss rundt for å undersøke dette, sier Arianson.


Karl Henrik Nicolajsen er sjef for Etat for alders- og sykehjem i Bergen kommune.

Han sier sykehjemmet Florida satte i gang tiltak umiddelbart etter en pasient døde fordi vedkommendes diabetes ikke ble oppdaget:

Reduserer inntak
–  Det viktigste tiltaket er at vi hver morgen ser på pasientbelegget og  vurderer det i forhold til antall leger og pleiere og deres kvalifikasjoner. Eventuelt reduserer vi inntaket på sykehjemmet, sier han.

– Hvordan kan det ha skjedd så mye galt uten at noe blitt gjort?

– Vi er ikke enig i alt fylkeslegen har påpekt. I februar og mars hadde vi for eksempel veldig mange dårlige pasienter som kom fra sykehusene. De kom også ofte veldig sent på dagen. Ofte kom de med mangelfulle eller dårlige opplysninger fra sykehuset. Tidligere fikk vi opplysningene om pasienten dagen før, mens de nå kommer sammen med pasienten. Dette er et problem som har oppstått etter at samhandlingsreformen kom, og noe som kom overraskende på mange sykehjem, sier han.

Han mener avviket som gjelder at pasienter har fått endret medisindose av personer som ikke er ansatt ved sykehjemmet er urimelig:

– I Bergen kommune er det rutine at dersom det skjer endringer i medisineringen, og hjemmesykepleieren får beskjed om dette – så kan hjemmesykepleien endre legemiddelkortet og deretter gi beskjed.  Dette har blitt glemt.  Vi synes dette avviket var litt urimelig, men har skrevet i vår tilbakemelding at vi vil vurdere denne rutinen på nytt.

Her er noen av forholdene som beskrives i rapporten:

 • For enkelte pasienter kan det gå inntil 4-5 dager fra de kommer til sykehjemmet til de blir sett av lege og journal tatt opp.
 • Pasienter som trenger behandling av lege er i flere tilfeller ikke fanget opp av pleiepersonell. Eksempler: En pasient som utviklet akutt abdomen, en pasient med uheldig interaksjon av legemiddel og en pasient med alvorlig psykisk sykdom som raskt responderte på medikamentell behandling.
 • Kontroll av puls, blodtrykk, vekt og drikkemengde som del av medisinsk behandling, blir ikke alltid utført og fulgt opp i samsvar med legens forordning.

Dette har ført til at alvorlige tilstander er oversett. Her er eksempler funn etter gjennomgang av journalene ved sykehuset:

 • En pasient med hjertesvikt fikk ikke opfølgingen som legen hadde ordinert. Pasientens tilstand ble alvorlig forverret. 
 • En digitalt overvåket pasient hadde unormalt lav puls som pleiepersonellet ikke informerte behandlende lege om.
 • Pasient med diabetes. Tilstanden ble ikke oppdaget av leger og sykepleiere.
 • Symptomer ble feiltolket og sykdom ikke fulgt opp.

Oppsummert er følgende avvik avdekket ved sykehjemmet Florida:

 • Det er for få leger og pleiepersonell med tilstrekkelig kompetanse til å observere, behandle og følge opp alle pasientene som for tiden er innlagt.
 • Meldte avvik blir ikke godt nok fulgt opp
 • Svikt i behandling av pasienter og brudd på gjeldene rutiner er ikke avdekket  ved ledelsens gjennomgang og oppfølging av virksomheten .
 • Den elektroniske pasientjournalen er uoversiktlig og ikke alltid oppdatert
 • Personell som ikke er ansatt ved institusjonen, har endret forskriving og dosering av legemiddel mens pasientene er innlagt.

Rapporten påpeker forøvrig en gjennomgående svikt i styringen av sykehjemmet.

 

Relaterte saker
Skal stoppe feilmedisinering
Pasientene blir bedre på halve tiden

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!