Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

«Reklame med nøytral avsender»

Sigurd Hortemo og Gisle Roksund om InfoMed.

Publisert: 2010-08-20 — 12.25 (Oppdatert: 2015-05-21 — 16.41)
Denne artikkelen er over seks år gammel.

SIGURD HORTEMO, overlege i Statens legemiddelverk
GISLE ROKSUND, leder i Norsk forening for allmennmedisin


INFOMED utgis av Cegedim Norway AS med Robert Ervik som redaktør. Bladet presenterer seg som «faglig oppdatering for leger og spesialister».

På Cegedims nettside, som er rettet mot industrien, beskrives derimot InfoMed slik: «Ønsker du å supplere markedsføringen av ditt produkt via nøytral avsender, er vårt annonsemedium InfoMed noe for deg! Du velger selv tema og forfatter for artikkelen, og setter fokus på det som er viktig for deg og ditt preparat! Du er eneste annonsør, får 100 % oppmerksomhet og sikrer selv den faglige kvaliteten på budskapet! InfoMed sendes ut fra nøytral avsender og blir ikke oppfattet som reklame, men som en faglig oppdatering».

Store interessekonflikter
InfoMeds utgave oktober 2009 inneholder artikkelen «En ny p-pille basert på naturlig østrogen» som er skrevet av en norsk gynekolog, en annonse fra Bayer AS med teksten «Science for a better life» og informasjon fra utgiver. Det var Bayers produktsjef for Qlaira som ba gynekologen skrive artikkelen om den nye p-pillen. Bayer deltok ikke i utformingen av selve manuskriptet, men bidro med bakgrunnslitteratur.

Forfatteren opplyser ikke om interessekonflikter. Dette til tross for at artikkelen er skrevet på oppfordring fra Bayer, at forfatteren var medlem av Advisory board for Qlaira (organisert av Bayer)  - og hadde fått sponset deltakelse på flere internasjonale kongresser av Bayer.

Ikke dokumenterte påstander
På tvers av opplysninger i godkjent preparatomtale hevder forfatteren at Qlaira sannsynligvis i liten grad gir økt risiko for blodpropp: «Qlaira har på grunn av sitt naturlige østrogen sannsynligvis en minimal påvirkning på metabolske og hematostatiske parametre, men videre data fra kliniske og epidemiologiske studier må foreligge før man kan trekke konklusjoner angående positiv og eller nøytral effekt på venøse og arterielle tromboemboliske tilstander».

For å dokumentere påstanden, refereres tre artikler i Gynecology Forum (volum 14, issue 2, 2009). Forfatteren unnlater å nevne at Gynecology Forum finansieres og distribueres til europeiske gynekologer av Bayer. Den nevnte utgaven har forøvrig tittelen «Qlaira: the first oral contraceptive inspired by nature».

Bot fra Rådet
Den 8. februar 2010 ble Bayer ilagt en økonomisk straff på 60.000 kroner av Rådet for legemiddelinformasjon. Rådet mente reklame for Qlaira kunne gi inntrykk av at p-pillen var sikrere enn andre p-piller på markedet.

Til tross for dette har Bayers konsulenter brukt InfoMeds «Qlaira-nummer» ved besøk hos leger frem til juni 2010.

Reklame eller informasjon?
Reklame for legemidler har strenge krav til form og innhold. Artiklene i InfoMed tilfredsstiller ikke slike krav og er derfor ikke lovlig reklame.

Artiklene i InfoMed tilfredsstiller heller ikke grunnleggende krav til formidling av medisinsk informasjon. Det gis ikke opplysninger om interessekonflikter og om annonsørene får påvirke det redaksjonelle stoffet, jamfør Vær Varsom-plakaten § 2.7 «Gi aldri tilsagn om redaksjonelle motytelser for reklame. Det som offentliggjøres, skal være et resultat av en redaksjonell vurdering».

Et annonseprodukt
Etter vår vurdering er InfoMed ikke et fagblad, men et annonseprodukt fra legemiddelindustrien. Norske leger som ønsker uavhengig medisinsk informasjon, bør ikke bruke tid på InfoMed. Annonsørene påvirker det faglige innholdet uten at det gjøres rede for dette.

Norske fagforfattere bør ikke lenger stille sin ekspertise til rådighet for InfoMed. Bladet redigeres uten respekt for anerkjente prinsipper for formidling av medisinsk informasjon.  Norsk legemiddelindustri bør ikke bidra til fortsatt drift av InfoMed. Publikasjonen opererer i en uoversiktlig gråsone mellom reklame og medisinsk informasjon.

Leger som ikke ønsker å motta InfoMed, kan ringe 21509000, skrive til InfoMed Postboks 6017 Etterstad, 0601 Oslo eller sende epost til infomed@cegedim.com

Interessekonflikter:
Sigurd Hortemo: Arbeider i Statens legemiddelverk som overvåker reklame for legemidler. Mottok i 2008 honorar fra MSD og GlaxoSmithKline for foredrag. 
Gisle Roksund: Ingen

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 12/10

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!