Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Brudd i ryggen dobles med kols

Deformiteter, små ”brudd”, i ryggvirvlene forekommer nesten dobbelt så hyppig hos kols-pasienter som i befolkningen ellers.

Annons:

Det fremgår av doktoravhandlingen til lege Aina Kjensli. Studien tar for seg sammenhengen mellom kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) og benskjørhet (osteoporose).

Uvitende
En tredel av de undersøkte kols-pasientene har slike deformiteter i minst en ryggvirvel, men kun hver tredje av disse pasientene var klar over dette før de ble undersøkt.

Skjelettet hos kols-pasienter inneholder mindre kalk enn hos befolkningen ellers.

– Det ser ut til at utvikling av osteoporose henger sammen med alvorlighetsgrad av kols. Vi vet at det er bedre å forebygge enn å behandle osteoporose. Det er derfor viktig at de som behandler kols-pasienter alltid vurderer risikoen for utvikling av osteoporose og dermed brudd i ryggvirvler hos denne pasientgruppen. Man bør rutinemessig måle pasientens høyde og anslå høydetap, vurdere behovet for å måle benmasse samt røntgenundersøkelse av ryggvirvlene, uttaler Kjensli i en pressemelding fra Universitetet i Oslo. 

Risiko for feilvurdering
Ifølge doktoranden, som disputerer 25. juni, ser det ut til at kols-sykdommen i seg selv kan være årsak til osteoporose i tillegg til andre kjente årsaker som for eksempel røyking, inaktivitet, undervekt og bruk av kortisonpreparater.

For å vise sykdomsgraden hos en kols-pasient, sammenlignes pasientens lungefunksjon med normalverdier som beregnes blant annet ut fra kroppshøyde. Deformiteter i ryggvirvlene kan gi høydetap utover det normale for alderen, og dermed kan høydetapet føre til at lungefunksjonen blir overvurdert.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!