BÆREKRAFT: Sammen kan vi skape et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv som gir alle muligheten til å bidra og trives, skriver kronikkforfatterne.

Arbeid er medisin

Ved å skape et helsefremmende arbeidsmiljø kan vi ikke bare øke produktiviteten, men også forbedre livskvaliteten til hver enkelt.

Publisert

I dagens samfunn er arbeid mer enn bare en måte å tjene til livets opphold på; det er en viktig del av vår identitet og helse. Med 260 000 personer i behandlingskø er det avgjørende at vi ser nærmere på hvordan vi kan redusere ventetidene og få flere i arbeid. Det er derfor nødvendig med et sterkere samarbeid mellom helseaktører og NAV for å adressere denne utfordringen.

Ifølge en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet (FHI), opplever personer som er i arbeid mulige helsefordeler som mindre depresjon, redusert forekomst av psykologiske symptombelastninger, og bedret generell psykisk helse, selv om tilliten til resultatene er liten. Store medisinske leksikon påpeker at ikke-sysselsatte eller arbeidsledige statistisk sett har dårligere helse enn de som er i arbeid. Videre fremhever Arbeid og Helse at de som er i arbeid, generelt har bedre helse enn de som står utenfor arbeidslivet. Helsenorge støtter dette ved å påpeke at arbeid kan være en form for arbeidsrettet behandling og rehabilitering.

Bedre helse i arbeid

Arbeid og helse henger tett sammen, og veien til god helse går ofte gjennom arbeid. I Norge er arbeidstakernes tilfredshet blant de høyeste i Europa. Arbeidslivet representerer ikke bare en arena for økonomisk vekst, men også en plattform for personlig utvikling og sosial tilknytning. Dette understøttes av en Norstat-undersøkelse, hvor 54 prosent av de spurte post-pandemi har fått et nytt syn på jobben og er mer takknemlige for å være en del av arbeidslivet.

Helseindikatorer som sysselsetting, sykefravær, uføretrygd og arbeidsledighet er tett knyttet til arbeidsforholdene. Forskning understreker en klar sammenheng mellom et godt arbeidsmiljø, jobbtilfredshet og god helse. Dårlige arbeidsforhold kan derimot øke risikoen for sykdom og funksjonsnedsettelse, noe som igjen påvirker sykefraværet og fører til uføretrygd.

I tredje kvartal av 2023 var sykefraværet i Norge 6,73 prosent, og 10,7 prosent av befolkningen var uføre. Situasjonen blant unge er særlig bekymringsfull, da mange risikerer å falle utenfor arbeidsmarkedet på grunn av psykiske lidelser. Dette krever at arbeidsgivere tilbyr tilstrekkelig støtte og tilrettelegging.

Felles innsats

En styrket bedriftshelsetjeneste er en del av løsningen. Arbeidsgivere bør få behovsdekkende kompetent bistand innenfor arbeidshelse og arbeidsmedisin, og myndighetene bør bidra med et forbedret regelverk. Arbeidsgiverpolitikken må fokusere på tiltak og programmer som hjelper de med størst risiko for å falle ut av arbeidsmarkedet.

For å få flere utenfor arbeidslivet inn i jobb, kreves det en felles innsats fra politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er nødvendig med gode, forutsigbare rammer for å sikre at alle som kan, deltar i arbeidslivet – ikke bare for egen vinning, men for å bidra til samfunnets velferd.

Arbeid er medisin. Ved å skape et helsefremmende arbeidsmiljø kan vi ikke bare øke produktiviteten, men også forbedre livskvaliteten til hver enkelt. Sammen kan vi skape et bærekraftig og inkluderende arbeidsliv som gir alle muligheten til å bidra og trives.

Interessekonflikter: To av artikkelforfatterne jobber i Avonova, som tilbyr bedriftshelsetjenester. NHO Geneo organiserer private tjenestetilbydere i helse- og omsorgssektoren. 

Powered by Labrador CMS