SYKMELDING: – At sykmeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon, kan være en god løsning både for den som sykmelder og for den sykmeldte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Regjeringen vil tillate sykmelding etter e-konsultasjon

I et forslag som nå sendes ut på høring, vil regjeringen permanent åpne for at leger kan skrive sykmelding basert på elektronisk konsultasjon.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

I dag må personer med behov for sykemelding ha en personlig, fysisk undersøkelse hos legen. Dette vil regjeringen endre, ifølge en pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 

– Å reise til et legekontor kan oppleves som en unødig byrde når man er syk. I tillegg gir e-konsultasjon mer effektivitet og fleksibilitet for fastlegen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i meldingen.

– At sykmeldinger kan gis gjennom e-konsultasjon, kan derfor være en god løsning både for den som sykmelder og for den sykmeldte, fortsetter hun. 

Fra midlertidig til permanent

I forbindelse med pandemien har bruken av elektronisk konsultasjon økt kraftig.

I fjor var for eksempel mer enn hver fjerde konsultasjon med fastlegen (27 prosent) elektronisk. Det en økning fra 24 prosent i pandemiens første år og tre prosent i 2019.

Og under pandemien ble det midlertidig åpnet for at sykmelding kan gis uten personlig oppmøte hos legen. 

Nasjonalt senter for e-helseforskning har undersøkt den midlertidige ordningen og funnet at erfaringene i hovedsak er positive. 

Nå vil regjeringen gjøre ordningen permanent, men foreslår samtidig noen rammer for å begrense risikoen for at sykmelding gis på feil grunnlag. 

Forlengelse og kronisk syke

Blant annet skal det i større grad åpnes for å kunne sykmelde etter e-konsultasjon ved forlengelse av sykmeldinger og ved kroniske lidelser, enn ved førstegangs sykmelding for et nytt helseproblem. 

Departementet foreslår følgende rammer: 

  • Pasienten er kjent for legen
  • Pasientens diagnose er kjent for legen
  • Krav om faglig forsvarlighet

Det foreslås også en særbestemmelse som åpner for sykmelding ved e-konsultasjon dersom det er risiko for at pasienten smitter andre ved fysisk å møte opp på legekontoret. 

Høringsfristen er 1. august 2022. 

Les også: Fastlegene gjennomførte nesten én million flere konsultasjoner i 2021

Powered by Labrador CMS