BYRÅKRATISK: – Det høyrepartiene kommer med i revidert nasjonalbudsjett er en ideologisk og byråkratisk løsning som ikke når frem til pasienten, mener Ingvild Kjerkol (Ap)

Foto: Vidar Sandnes

Ap: – Regjeringen undergraver HF-enes mulighet til å ansette psykiatere

– Å legge til rette for en fast track for en stor privat behandlingssektor, når Helse Nord og andre har et så stort behov for å rekruttere og ansette fagfolk i årene som kommer, er feil medisin, fastslår Invgvild Kjerkol (Ap)

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (Ap), har stor forståelse for frustrasjonen hos Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset og Ulrika Larsson, leder i Nordland legeforening, når det gjelder øremerkede midler til private psykiatertjenester, men ikke til offentlige.

– Det skal ikke være slik at det offentlige utdanner psykiatere, men ikke har råd til å ansette dem. Det høyrepartiene kommer med i revidert nasjonalbudsjett, er en ideologisk og byråkratisk løsning som ikke når frem til pasienten og som vi gikk imot i vårt alternative reviderte nasjonalbudsjett, sier Kjerkol til Dagens Medisin.

– Splitter opp helsetjenesten
I Aps alternative budsjett settes det av like mange millioner til psykiatertjenester som regjeringspartiene og Frp gikk inn for, men de 100 millionene øremerkes de offentlige sykehusene, ikke de private.

– Den viktigste ressursen for Helse Nord er fagfolk og tilgang på kvalifisert personell. Dette må det jobbes med, både på kort sikt og på mer langsiktig sikt, sier Kjerkol og utdyper:

– På kort sikt må man rekruttere, dette er arbeidsgivers ansvar. Men når regjeringen gir fri etableringsrett og splitter opp helsetjenesten og forfordeler til de private, undergraver det samtidig helseforetakenes mulighet til å rekruttere og beholde fagfolkene.

Vi vil styrke psykisk helsevern, uten å sette ideologiske merkelapper på pengene. Ingvild Kjerkol

– Å legge til rette for en fast track for en stor privat behandlingssektor, når Helse Nord og andre har et så stort behov for å rekruttere og ansette fagfolk i årene som kommer, er feil medisin, fastslår hun.

Vil fjerne ISF og pakkeforløp
Hvis Ap kommer til makta etter stortingsvalget i september, lover Kjerkol å gi de regionale helseforetakene frihet til å ansette flere og øke kapasiteten.

– Vi vil styrke psykisk helsevern, uten å sette ideologiske merkelapper på pengene. Vi vil gi en klar beskjed om økt kapasitet og større frihet for fagfolk til å gjøre den jobben sin.

– Det betyr å ta bort innsatsstyrt finansiering (ISF) og pakkeforløpene, som Riksrevisjonen nylig har fastslått at ikke fungerer, slik at fagfolkene kan bruke tiden sin på pasientene, ikke på administrasjon og dobbeltrapportering.

– Vi vil heller ha mer av standardiserte behandlingsopplegg vi vet har effekt for pasienten. Og mer rom for å spesialiserer seg og forske på gode og effektive terapier som også vil komme pasientene til gode, oppsummerer hun. 

Powered by Labrador CMS