Nordmenn brukte mer reseptbelagte legemidler i fjor. Høyest var bruken av legemidler for hjerte- og karrelaterte sykdommer.

Nordmenn brukte mer legemidler i fjor

Nordmenn brukte reseptpliktige legemidler til en verdi av 35,2 milliarder kroner i fjor. Det er en økning på nesten 4 prosent fra året før.

Publisert Sist oppdatert

I gjennomsnitt brukte hver nordmann 1,7 legemiddeldoser hver eneste dag i 2023, ifølge Apotekforeningen.

Totalt ble det solgt 3,3 milliarder definerte døgndoser reseptpliktige legemidler på norske apotek. Det tilsvarer 608 døgndoser per innbygger, og bruken har økt med 3,7 prosent fra 2022.

Legemiddelbruken i Norge har økt jevnt de siste tolv årene, som er så langt tilbake statistikken er tilgjengelig. Siden 2012 har nordmenns legemiddelbruk økt med 31 prosent per innbygger.

– En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol. Alle de fire mest brukte legemidlene brukes for hjerte- og karrelaterte sykdommer.

Powered by Labrador CMS