ØKNING: Tall fra Farmaloggs legemiddelstatistikk viser et økt forbruk av smertestillende legemidler de siste ti årene. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Forbruket av smertestillende har økt med over 30 prosent de siste ti årene

I løpet av ti år har bruken av smertestillende legemidler på resept økt med om lag 33 prosent per innbygger i Norge. Bruken av opioider har gått ned.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Det er de svakere smertestillende som står for økningen, ifølge Apotekforeningen.

Fra 2012 til 2021 har forbruket av smertestillende økt med nesten 33 prosent per innbygger i Norge, viser foreningens egen kartlegging. Den viser også at bruken av opioider har gått kraftig ned. Siden «toppåret» 2014 har bruken av disse legemidlene gått ned med 18 prosent.

Opioider brukes hovedsakelig i korte perioder og gir best ønsket effekt i blant annet sentralnervesystemet, ifølge Store medisinske leksikon. Forskriving av opioider for langvarig bruk har blant annet ført til misbruk av legemiddelet og høye dødsrater, blant annet i USA og Canada.

Tar man ut opioider ut fra statistikken har det norske forbruket av smertestillende økt med 46 prosent de siste ti årene. Tallene viser at særlig bruken av legemiddelet Paracet og Arcoxia har økt, hvor endringen fra 2012 til 2021 er på henholdsvis 125 prosent og 455 prosent.

Forbruket er størst i aldersgruppen over 70 år med gjennomsnittlig døgndose på 56.058 per 1.000 innbyggere.

Jenter bruker mer smertestillende legemidler enn menn i alle aldersgrupper. Jenter mellom 10 og 20 år bruker 134 prosent mer smertestillende enn gutter på samme alder. For aldersgruppene 20 til 30 år og 30 til 50 år bruker kvinner 85 og 74 prosent mer. For de mellom 50 og 70 år og for de over 70 er kvinnenes forbruk 63 og 64 prosent høyere enn menns.

amalie.vadla@ntb.no

Powered by Labrador CMS