GRATIS: Influensavaksinen for sesongen 2021/2022 blir gratis, både for risikogruppene for alvorlig influensa og for andre målgrupper. Illustrasjonsbilde: Getty Images

Foto:

Gratis influensavaksine til målgruppene

Influensavaksinen for sesongen 2021/2022 blir gratis, både for risikogruppene for alvorlig influensa og for andre målgrupper.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nytt i år er at influensavaksinasjon også vil være gratis for arbeidsgivere som plikter å tilby vaksine til ansatte. Dette gjelder helsepersonell eller andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved pleie eller behandling, samt personer som er i nær kontakt med levende griser. Arbeidsgivere må imidlertid selv stå for utgifter til vaksinering.

Personer nær immunsupprimerte får gratis vaksine
Vaksinering i regi av fastleger for sesongen 2021/2022 vil foregå som forrige sesong, fastlegene kompenseres med kroner 200 fra HELFO per vaksinering. Det er satt et tak på egenandelen på kroner 50 for den som vaksineres. For personer med frikort vil vaksinering være gratis.

Det vil også gis kompensasjon til vaksinering i kommunal regi. Kommunenes utgifter til influensavaksinering vil sees i sammenheng med utgifter til vaksinering mot covid-19, dermed vil vaksinering i regi av kommunene være gratis for personer i risikogruppene.

Personer som bor sammen med immunsupprimerte personer eller som er tilsvarende nære, anbefales å ta influensavaksine og kan få vaksinen gratis.

Ingen frarådes influensavaksine
Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at det er ingen grupper i samfunnet som frarådes å vaksinere seg mot influensa. Men personer som ikke tilhører målgruppene må selv betale for vaksine og vaksinering. Det er anledning til å ta influensavaksine på apotek eller på private vaksinasjonskontor eller eventuelt på fastlegekontor dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg.

Det er kun lege og apotekfarmasøyt som har rekvireringsrett for influensavaksine. Apotekfarmasøyter kan rekvirere og sette influensavaksine uten at pasient må innom lege. Vaksinasjon i apotek omfattes ikke av influensavaksinasjonsprogrammet, og må betales i sin helhet av pasienten selv, som betyr vaksine til full pris pluss kostnader til vaksinering.

Powered by Labrador CMS