Illustrasjonsfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Foreslår lik ordning for farmasøyter og sykepleiere

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at også farmasøyter får rett til å rekvirere koronavaksiner ut 2021. Men det vil i første omgang kun være aktuelt for farmasøyter ansatt i kommuner.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Som Dagens Medisin tidligere har skrevet, foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å gi farmasøyter rett til å rekvirere vaksiner mot covid-19. 

En rekvireringsrett vil innebære at farmasøyter kan bestille og sette vaksiner.

Selve høringsforslaget ble sendt ut torsdag. 

I høringsbrevet fremgår det at Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at farmasøyter skal få en midlertidig rekvireringsrett frem til 1. januar 2022. Det er de samme reglene som fra nyttår har vært gjeldende for sykepleiere.

Dette kommer i tillegg til retten leger og helsesykepleiere har til å rekvirere denne typen vaksine. 

Kun for farmasøyter i kommune nå

Forslaget gjelder både farmasøyter som er ansatt i apotek og i kommune. Dersom forslaget innføres, vil det imidlertid først bare gjelde som er ansatt i kommunene.

"For farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet foreslås det at rekvireringsretten trer i kraft i forbindelse med fastsettelse av forskriftsendringen," heter det i høringsbrevet.

- Ikke behov

"Basert på den aktuelle tilgangen til vaksiner de neste ukene, og hensyntatt de gjeldende prioriteringskriteriene, vurderer departementet det slik at det ikke er behov for eller hensiktsmessig å gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 på det nåværende tidspunkt."

For farmasøyter som arbeider i sykehusapotek og apotekfarmasøyter er forslaget at rekvireringsrett eventuelt skal tre i kraft senere, ut fra tilgang til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19.

"Høringsinstansene bes om å gi innspill knyttet til behovet for at apotekfarmasøytene gis slik rekvireringsrett, samt hvor lang tid kommunene og apotekene trenger for å klargjøre for slik bruk av apotekfarmasøytene i vaksinasjonsprogrammet."

Forslaget har to ukers høringsfrist. 

Powered by Labrador CMS