Det er lang erfaring med at bytte mellom originale biologiske og biotilsvarende legemidler er trygt, sier Statens legemiddelverk. Illustrasjonsfoto: GettyImages.

Foto:

Nå kan biotilsvarende legemidler byttes i apotek

Nå er bytte i apotek mulig for biotilsvarende legemidler.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Lovendringen, som trådte i kraft i sommer, gjør det mulig å bytte biotilsvarende legemidler i apoteket. Et biotilsvarende legemiddel er en godkjent versjon av et biologisk legemiddel.
Siden 2001 har apotek kunnet bytte mellom original og generika for syntetiske legemidler. Et enstemmig Storting vedtok nylig å endre § 6-6 i apotekloven slik at bytte i apotek også blir mulig for biotilsvarende legemidler, som er godkjente versjoner av biologisk legemiddel.
Medisinbytte i apotek sparer pasientene og folketrygden for om lag to milliarder kroner hvert år, ifølge Statens legemiddelverk.

Det har vært diskusjoner om hvorvidt det er trygt å bytte disse legemidlene i apotek i lang tid i Norge.
Kritikerne mener et slikt automatisk bytte av biotilsvarende legemidler i apotek ikke bør skje av hensyn  til sporbarhet og sikkerhet.

Bytte er særlig aktuelt for legemidler som helseforetakene refunderer, såkalte (H-reseptlegemidler, samt legemidler gitt til pasienter på sykehus.

 –  Det er derfor lang erfaring med at bytte mellom originale biologiske og biotilsvarende legemidler er trygt, ifølge Legemiddelverket, som er i gang med å vurdere om noen utvalgte biologiske legemidler og deres biotilsvarende egner seg for bytte i apotek.

I første omgang gjelder det legemidler som brukes i forbindelse med assistert befruktning, beinskjørhet og diabetes.

Legemiddelverket vurderer om det er trygt å sette legemidlene på byttelisten når man tar hensyn til sykdom/pasientgruppe, ulikheter i administrasjonsutstyr og problemer knyttet til forskjeller i opptak av legemidlet. Forslagene sendes på høring i løpet av høsten.

Det var i 2006 at EU/EØS åpnet for at biotilsvarende legemidler, såkalte biosimilars, kunne få markedsføringstillatelse.

Powered by Labrador CMS