PROBLEM: Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin sier at terskelen for å skrive ut antidepressiver til barn og unge er høy, men at problemet ikke er enkelt å løse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto:

PROBLEM: Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin sier at terskelen for å skrive ut antidepressiver til barn og unge er høy, men at problemet ikke er enkelt å løse. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Foto:

Økende bruk av antidepressiva blant unge

Tall fra Reseptregisteret viser en økning i bruk av antidepressiva blant unge. Norsk forening for allmennmedisin mener at problemet ikke er enkelt å løse.

Publisert

Beregninger NRK har gjort basert på tall fra Reseptregisteret viser at økningen fra 2012 til 2020 for aldersgruppen 15–39 år, har vært på omtrent 17 prosent. Over halvparten av økningen skjedde mellom 2018 og 2020, omtrent 9,7 prosentpoeng.

I Norge er bruken av antidepressiva vanligst blant dem over 40 år. Siden 2019 har bruken i denne aldersgruppen økt med noen få prosent. Aller størst har økningen vært i aldersgruppen 15–19 år. Den er på 30 prosent.

Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin opplyser at de har lagt merke til økningen på landsbasis. Hun sier at terskelen for å skrive ut antidepressiva til barn og unge er høy, men at problemet ikke er enkelt å løse.

– Vi må ha økt oppmerksomhet mot at vi mangler kapasitet. Vi trenger flere barne- og ungdomspsykiatere, må stabilisere fastlegeordningen og tenke årsaker og forebyggende tiltak, sier hun.

Kommunikasjonssjef Line Toft i Mental Helse Ungdom mener samtidig at tallene kan være så høye fordi det er mangel på andre tilbud.

Helsedirektoratet fikk i 2017 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere tiltak for riktigere bruk av psykofarmaka til barn og unge. Divisjonsdirektør Johan Torgersen sier de jobber med faglige råd som skal publiseres i løpet av året.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS