MINDRE VARIASJON: Per Espen Akselsen, som leder det redaksjonelle arbeidet, håper de nye retningslinjene vil fjerne variasjon som ikke er faglig begrunnet. Foto: Per Corneliussen

MINDRE VARIASJON: Per Espen Akselsen, som leder det redaksjonelle arbeidet, håper de nye retningslinjene vil fjerne variasjon som ikke er faglig begrunnet.

Foto: Per Corneliussen

Nye anbefalinger for bruk av antibiotika

Helsedirektoratet har, i samarbeid med helsetjenesten, revidert anbefalingene for bruk av antibiotika i sykehus ved infeksjoner i ben og ledd.

– Retningslinjene er nå tilpasset den kirurgiske strategien, sier Per Espen Akselsen, som leder det redaksjonelle arbeidet.

Den nasjonale retningslinjen for bruk av antibiotika i sykehus er mye brukt og består av rundt 160 diagnoser/indikasjoner med flere underliggende anbefalinger. Nå er totalt syv kapitler revidert og publisert, sist ut er kapittelet om bruk av antibiotika ved infeksjoner i ben og ledd.

Eirik Müller Indrebø, overlege ved Akershus universitetssykehus og spesialist i infeksjonssykdommer, har ledet arbeidet med dette kapittelet. 

Åtte år siden siste revisjon
Per Espen Akselsen, spesialist i infeksjonssykdommer ved Haukeland universitetssjukehus og faglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten, leder det redaksjonelle arbeidet. 

– Det er åtte år siden disse anbefalingene ble revidert sist. Samstemming av praksis opp mot beste tilgjengelige kunnskap, også erfaringskunnskap fra norske sykehus og norske resistensforhold, er lagt til grunn for de nye retningslinjene for bruk av antibiotika, sier han til Dagens Medisin. 

Akselsen understreker at det nye kapittelet er norske retningslinjer, som på noen punkter kan avvike fra internasjonale retningslinjersom kan sprike sammenlignet med internasjonale retningslinjer.

– Det er fordi de nye anbefalingene tar utgangspunkt i resistensforholdene her til lands.

Vi håper det kan bidra til å fjerne variasjon som ikke er faglig begrunnet. Per Espen Akselsen

– Når det gjelder gule stafylokokker, for eksempel, vil de i 99 prosent av tilfellene være følsomme for de vanligste og mest effektive legemidlene i Norge, mens de i USA ofte må bruke andre og bredspektrede legemidler for å behandle bakterien.

Dette er de viktigste endringene
Det er gjort flere endringer i behandlingsvarighet og valg av antibiotika, noe som er redegjort for i begrunnelsen til aktuelle anbefalinger.

For fremmedlegemerelaterte infeksjoner er det nå tre underkapitler a) proteseinfeksjoner der protesen beholdes (DAIR) eller eventuelt skiftes i samme seanse, b) proteseinfeksjoner 2-seanse og c) Fraktur- og implantatrelaterte infeksjoner.

– Det er ingen revolusjonerende endringer, men retningslinjene for bruk av antibiotika er nå tilpasset den kirurgiske strategien. Det er blitt lettere å finne frem til hvilke legemidler som passer til hvilket behandlingsregime.

– Ett eksempel er at dersom man kommer tidlig i gang med behandling etter en proteseinfeksjon, kan man unngå å måtte fjerne protesen for å behandle infeksjonen, eller kun bli nødt til å skifte ut deler av den.

– Når det gjelder valg av antibiotika angir utenlandske retningslinjer litt ulikt. I de oppdaterte anbefalingene er det ett prioritert standardvalg for hver tilstand, og vi håper det kan bidra til å fjerne variasjon som ikke er faglig begrunnet

– Når det gjelder valg av antibiotika, er det gjort endringer som vil fjerne uønsket variasjon i sykehusene. Før har noen leger basert behandlingen på den ene internasjonale retningslinjen og noen den andre. Det har skapt usikkerhet når lege flytter på seg mellom sykehus.

I arbeidet med det nye kapittelet har man også hatt nytte av data fra Leddproteseregisteret. 

Ny ø-hjelptilstand
En annen endring Akselsen trekker frem er at nye anbefalinger for osteomyelitt (benbetennelse) er samlet i ett underkapittel. Tidligere var dette inndelt i akutt og kronisk.

Spondylodiskitt (betennelse i ryggmargen) er skilt ut i nytt underkapittel.

– Vi definerer dette som en ø-hjelpstilstand og har derfor skilt den ut som en egen del med egne anbefalinger.

– Akkurat for disse pasientene kan det være behov for rask håndtering og avklaring og det er tydeliggjort sånn som retningslinjene står nå, sier Akselsen.

Åpner for innspill
Helsedirektoratet understreker i en nyhetsmelding at det ennå er mulig å komme med innspill til det faglige innholdet i de alle syv reviderte kapitlene.

Alle innspill blir vurdert fortløpende av redaksjonen. Dersom det ikke er behov for umiddelbare endringer, vil de bli lagt fram samlet for fagnettverket etter 1. oktober 2021.

– Det er åtte år siden siste revisjon, men vi planlegger å oppdatere anbefalingene regelmessig fremover, oppsummerer Per Espen Akselsen.

Powered by Labrador CMS