ANTIBIOTIKA: Bruken i Norge har gått ned med en tredel på ti år. Det globale forbruket er på vei opp, mest til dyr og dyr i matproduksjon. Illustrasjonsbile: Getty Images Foto:

ANTIBIOTIKA: Bruken i Norge har gått ned med en tredel på ti år. Det globale forbruket er på vei opp, mest til dyr og dyr i matproduksjon. Illustrasjonsbile: Getty Images

Foto:

Antibiotikabruken i Norge har gått ned med en tredel på ti år

Siden 2012 har det vært en markant nedgang i den totale antibiotikabruken i Norge. Nedgangen tilsvarer 33 prosent, samtidig som den globale bruken går opp.

Publisert

– Selv om mye er oppnådd i tidligere målsettinger er det sannsynligvis fortsatt forbedringsområder, for eksempel i individualisering i doser eller varighet av kur og valg av antibiotika, sier overlege Gunnar Skov Simensen i Folkehelseinstituttet. Han leder arbeidet med rapporten som ser på antibiotikabruk i Norge.

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er stabil og på et lavt nivå sammenlignet med verden utenfor Norden. Et høyt forbruk av antibiotika blir forbundet med utvikling av antibiotikaresistens. Det globale forbruket er på vei opp, mest til dyr og dyr i matproduksjon.

– Antibiotikaresistens er et godt eksempel på hvordan helse hos mennesker og dyr henger sammen. Norge har generelt friske dyr og bruker derfor lite antibiotika, sier Torill Moseng i Veterinærinstituttet, som har kommet med en tilsvarende rapport om antibiotikabruk til dyr.

Powered by Labrador CMS