SPRER SEG: Flere land har rapportert funn av hypervirulente Klebsiella pneumonia-bakterier, som er en form for antibiotikaresistente bakterier.

FHI: Moderat fare for spredning av antibiotikaresistente bakterier

Faren for spredning av antibiotikaresistente bakterier ved norske helseinstitusjoner er moderat. Det konkluderer FHI med i en risikovurdering.

Publisert

Flere land har rapportert funn av hypervirulente Klebsiella pneumonia-bakterier, som er en form for antibiotikaresistente bakterier.

– Disse bakteriene har spredd seg mellom helseinstitusjoner i Irland, og klynger er oppdaget i flere europeiske land. Det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) vurderer sannsynligheten for ytterligere spredning og etablering av HvKp med karbapenemasegener i helsevesenet i EU/EØS-land som høy, skriver FHI.

Bakteriene kan gi alvorlige infeksjoner hos ellers friske personer.

I Norge har man ikke trukket samme konklusjon som ECDC i sin risikovurdering.

– I FHIs nye risikovurdering vurderer vi sannsynligheten for spredning og etablering av HvKp med karbapenemasegener i helseinstitusjoner i Norge som moderat, sier overlege Ragnhild Raastad ved FHI.

Powered by Labrador CMS