- Praksisen med å kutte i uføretrygden til psykisk syke stammer fra en tid der det var helt legitimt å anse psykisk syke som en salderingspost, sier Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i Mental Helse. Foto:

Kutter i trygd til psykisk syke: – Gufs fra en annen tid

Mental Helse kaller regelen om å redusere i uføretrygden til psykisk syke etter fire måneder «et gufs fra en annen tid». – Psykisk syke settes i bås med kriminelle, sier Linda Berg-Heggelund.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vi reagerer på at dette er en tydelig forskjellsbehandling. Vi opplever at pasienter i somatikken og i psykiatrien gis en rangordning. Psykiatri har annenrangs pasienter, som får avkortinger – noe som ikke gjelder de som er i behandling i somatikken.

Det sier generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund.

Som Dagens Medisin skriver, får psykisk syke som blir innlagt i en statlig psykiatrisk institusjon redusert uføretrygden etter fire måneder. Men dette gjelder ikke for dem som er innlagt i somatikken. De beholder hele trygden.

Det var stortingsrepresentant og medlem i Helse – og omsorgskomiteen, Sheida Sangtarash, som stilte spørsmål i Stortinget om praksisen. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) bekreftet praksisen i sitt svar. Hun svarte også at hun vil se på saken på nytt – ettersom dette ikke er tatt opp på 20 år.

Praksisen om å ta fra pasientene uføretrygden etter fire måneder gjelder også innsatte i fengsel.

– Og i tillegg setter man altså pasienter med psykisk sykdom i samme bås som kriminelle, sier Berg-Heggelund til Dagens Medisin.

– Kunne opparbeide seg en formue
– Det sier noe om hvordan man ser på psykisk sykdom i dag, Kanskje er vi ikke kommet så langt som vi hadde håpet. Det er også særdeles spesielt at arbeidsministeren viser til at man kan søke om å få beholde trygden - det er snakk om mennesker med alvorlige psykiske utfordringer, som skal «samle seg» og sette seg ned å søke om å få beholde trygden.

– Arbeidsministeren viser til at uføre under langvarige opphold «kunne opparbeide seg en større formue fordi staten gir dobbeltkompensasjon». Hva tenker du om det argumentet?

– Utgangspunktet er at man ikke er godt stilt verken i somatikken eller psykiatrien når man blir syk lenge. Jeg tror absolutt ikke at dette er et argument med rot i virkeligheten – at man sparer seg opp en formue, svarer Berg-Heggelund.

– Igjen viser dette en form for nedlatenhet, der psykisk syke settes i bås med kriminelle. Man vet at for denne pasientgruppen så er trygghet viktig. De skal ha en progresjon i behandlingen. Når man vet at man mister trygden om en måned så er det vanskelig å fokusere på å bli bedre.

Powered by Labrador CMS