– Forskjellsbehandlingen av somatiske og psykiske sykdommer henger ikke på greip, sier Sheida Sangtarash (SV). Hun får støtte av psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard. De ber Stortinget rydde opp. Foto:

Raser mot forskjellsbehandling av psykisk syke

Personer som er innlagte ved statlige psykiatriske behandlingsinstitusjoner, får redusert uføretrygd. Det får ikke en pasient innlagt ved et somatisk sykehus.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Forskjellsbehandlingen av somatiske og psykiske sykdommer henger ikke på greip. Det går ut over pasientenes helse og kan ha alvorlige konsekvenser for dem det gjelder, sier Sheida Sangtarash, helsepolitisk talsperson for SV, til Dagens Medisin.

Hun reagerer kraftig på følgende praksis:

En pasient som er innlagt på sykehus på grunn av somatisk sykdom, får beholde uføretrygden ut hele perioden.
En pasient som er innlagt i en statlig psykiatrisk behandlingsinstitusjon, får redusert trygdeutbetalingen etter fire måneder.

Somatiske sykehus tar imot pasienter med kroppslige sykdommer NAV

– Dette er en diskriminering av psykisk syke som ikke er forsvarlig, sier Sangtarash til Dagens Medisin.

Også Norsk psykologforenings president, Tor Levin Hofgaard, sier Stortinget må rydde opp:

– Det fremstår som urimelig at det skal være en forskjell mellom somatikk og psykisk helse på dette området. Er du innlagt i sykehus, skal det ikke spille noen rolle hvorfor. Dette bør Stortinget rydde opp i.

– Det å forskjellsbehandle pasienter med ulike lidelser i helsetjenesten, kan dessuten fremstå som diskriminering av en pasientgruppe.

Les også: – Gufs fra en annen tid
Arbeidsministeren vil se på endring
Stortingsrepresentant Sangtarash, som også er medlem i helse- og omsorgskomiteen, har tatt opp spørsmålet i Stortinget. Her spør hun helseminister Bent Høie (H) om det finnes faglig bakgrunn for å skille psykiatriske diagnoser fra somatiske, når det gjelder retten til uføretrygd og opphold på psykiatrisk institusjon.

Det er imidlertid arbeidsminister Anniken Hauglie (H) som svarer.
Hun bekrefter i sitt svar at dagens regler skiller mellom opphold på somatisk sykehusavdeling og opphold på psykiatrisk institusjon – og dersom du sitter i fengsel. Samtidig forsvarer Hauglie dagens praksis med et 20 år gammelt vedtak i Stortinget (se lenger ned i saken).
Men onsdag lover også Hauglie at hun «vil komme tilbake til Stortinget med en ny vurdering».

Og det er bra, mener Sangtarash:

– Det gjør hun etter at jeg stilte spørsmål. Det er en god utvikling, og jeg følger denne saken videre, og skal sikre at det ikke blir tomme løfter.

  • Ifølge NAV var det per desember 2018 i alt 339 200 mottakere av uføretrygd. Det innebærer en økning på 13 400 uføretrygdede det siste året.
    Slik svarer arbeidsministeren:

Arbeidsminister Anniken Hauglie viser til at reduksjon av trygdeytelser under institusjonsopphold og straffegjennomføring ble innført fordi det ikke er ansett rimelig at en person skal motta uavkortede ytelser til livsopphold over lang tid, samtidig som staten betaler for vedkommendes kost og losji.

Viser til 20  år gammelt vedtak
Hun pekere videre på opphold i sykehjem, der mottakerne betaler egenandel, og hun viser til at et er tilnærmet like bestemmelser for flere ulike ytelser.

– Det er tungtveiende faglige argumenter for å ha en bestemmelse om reduksjon av uføretrygd ved opphold på institusjon. Alternativt ville uføre under langvarige opphold kunne opparbeide seg en større formue fordi staten gir dobbeltkompensasjon.

– Jeg mener at dagens unntaksregler på en god måte ivaretar at uføre som har nødvendige utgifter under institusjonsoppholdet kan beholde hele eller en større andel av trygden ved behov, skriver Hauglie.
Hun viser til et vedtak gjort for over 20 år siden, i 1996-97:
– Unntaket om at pasienter innlagt på somatiske sykehus ikke får redusert trygd, kom inn som følge av at Stortinget ba regjeringen legge frem et forslag om å oppheve reglen om reduksjon ved opphold på somatisk sykehus.  
Skal vurdere på nytt
– I motivene ble det vist til at for beboere med langtidsopphold i psykiatriske sykehus og spesialsykehjem må det først finnes frem til en alternativ form for egenbetaling før ordningen med reduksjon eventuelt kan avvikles, svarer Hauglie.
– Det ble også vist til at det er få som er innlagt på sykehus utover fem måneder og at det var særlig ordningen med avkorting under opphold i somatiske sykehusavdelinger som ble oppfattet som særlig urimelig.

 Imidlertid har ikke dette spørsmålet vært tatt opp siden den gang, altså på over 20 år, viser Hauglie til.

–  I lys av dette ser jeg at det er behov for å vurdere på nytt om dagens regler er hensiktsmessige, og vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte, skriver Hauglie. Les hele svaret her.

 

Slik informerer NAV

«Blir du innlagt på en behandlingsinstitusjon eller kommer i fengsel, kan det ha betydning for uføretrygden din.»

Videre skriver NAV:

Er du innlagt på somatisk sykehus*, blir ikke uføretrygden redusert.

Lengre ned på siden, «forklarer» så NAV hva de mener med «sykehus*»:

« * somatiske sykehus tar imot pasienter med kroppslige sykdommer,  i motsetning til psykiatriske sykehus. », heter det på nettsiden til NAV.

Powered by Labrador CMS