DIAGNOSER: Nav har undersøkt hvilke diagnoser som har bidratt mest til kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet i Norge de siste 20 årene. Foto: Getty Images

Nav-analyse: Derfor har kvinner høyere sykefravær enn menn

At kvinner har høyere sykefravær enn menn, skyldes i stor grad at kvinner oftere rammes av depresjon og angstlidelser, kreft, migrene og utmattelse.

Publisert Sist oppdatert

Sykefraværet har i mange år ligget stabilt på omtrent 4 prosent for menn og 7 prosent for kvinner. Nå har Nav undersøkt hvilke diagnoser som har bidratt mest til kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet i Norge de siste 20 årene.

– Kvinner og menn som får samme diagnose, er som regel sykmeldt omtrent like lenge. Men det ser altså ut til at kvinner har betydelig høyre risiko for å få disse sykdommene, sier seniorrådgiver Ivar Lima i Nav, som er forfatter av analysen.

Kvinner har i snitt betydelig høyere legemeldt sykefravær enn menn, også når en ser bort fra sykefraværet knyttet til graviditet.

Diagnosene kvinner oftere får inkluderer blant annet klinisk depresjon og angstlidelser, nakke- eller skuldersmerter, kronisk tretthetssyndrom, fibromyalgi, migrene og hodepine, betennelsestilstander og autoimmune lidelser. Analysen finner også at flere kvinner enn menn er sykmeldt med kreft, til tross for at menn rammes oftere av kreft enn kvinner.

I Norge hadde menn 30 prosent høyere risiko for å få kreft enn kvinner i 2022, men når menn rammes av kreft, skjer det i større grad etter at de er blitt pensjonister. Kvinner rammes oftere mens de fortsatt er yrkesaktive.

Nav har i analysen tatt ut alt sykefravær knyttet til graviditet og fødselsskader. Til sammen har analysen sett på de 50 diagnosene som forekommer hyppigst i sykefraværet i perioden 2001–2021.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS