INGEN FORSKJELL: Nesten alle med lårhalsbrudd må opereres. Men hvilken type anestesi bør velges for eldre pasienter?

Foto: illustrasjonsfoto: Haukeland universitetssjukehus

Studie: Spinalanestesi ikke bedre enn generell anestesi

Spinalanestesi ved lårhalsbrudd hos eldre er ikke bedre enn generell anestesi bedømt ved overlevelse og gjenvinning av gangfunksjon etter 60 dager, ifølge NEJM-studie. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Selv om observasjonsstudier har tydet på at spinalanestesi kan gi lavere risiko for død, delirium, større medisinske komplikasjoner og kortere sykehusopphold enn generell anestesi, har randomiserte studier gitt sprikende resultater. De fleste av dem er også mer enn 30 år gamle og reflekterer ikke dagens praksis.

Nå har forskere sammenlignet gangfunksjonen etter spinalanestesi eller generell anestesi blant eldre som ikke hadde gangvansker før bruddet.

Studien er publisert i New England Journal of Medicine og ble først omtalt av NHI. 

Pasientene ble rekruttert fra amerikanske og kanadiske sykehus, og totalt  inngikk 1600 pasienter i studien. Gjennomsnittsalderen var 78 år og 67 prosent av pasientene var kvinner.

Det primære utfallsmålet var en kombinasjon av død eller manglende evne til å gå tre meter av seg selv eller med en gåstol eller stokk 60 dager etter inngrepet.

Dette forekom hos 18,5 prosent i spinalanestesi-gruppen mot 18 prosent i generell anestesi-gruppen.

Manglende evne til å gå uten hjelp etter 60 dager var henholdsvis 15,2 prosent og 14,4 prosent.

Død innen 60 dager forekom hos 3,9 prosent og 4,1 prosent.

Delirium forekom hos 20,5 prosent i spinalanestesi-gruppen og 19,7 prosent i generell anestesi-gruppen.

Forfatterne konkluderer dermed at spinalanestesi ved lårhalsbrudd hos eldre ikke var bedre enn generell anestesi bedømt ved overlevelse og gjenvinning av gangfunksjon etter 60 dager.

Insidensen av delirium var den samme for de to anestesiformene.

Dagens Medisin og NHI er organisert under samme ledelse

Powered by Labrador CMS