PERSONTILPASSET: Prosjektleder Ivan Jonassen Rimstad forteller at prosjektet persontilpasset anestesi var en av årets vinnere av innovasjonskonkurransen ved innovasjonsenheten i Teknologi- og innovasjonsklinikken ved OUS. Her sammen med seksjonsleder Anne Gjerde Bøen.
PERSONTILPASSET: Prosjektleder Ivan Jonassen Rimstad forteller at prosjektet persontilpasset anestesi var en av årets vinnere av innovasjonskonkurransen ved innovasjonsenheten i Teknologi- og innovasjonsklinikken ved OUS. Her sammen med seksjonsleder Anne Gjerde Bøen.

Vil overvåke hjernen: – Mange pasienter ligger i unødig dyp narkose

Persontilpasset narkose reduserer liggetiden på sykehuset og forekomsten av delir, ifølge overlege ved Oslo universitetssykehus.

Publisert

Persontilpasset narkose vil si å individuelt tilpasse doseringen av narkosemedisiner på operasjonsstuen ved hjelp av elektroencefalografi (EEG).

– Medikamentbruk og sirkulasjonen hos pasientene er mer stabil under narkoser hvor EEG benyttes, sier Ivan Jonassen Rimstad, overlege nevroanestesi ved Seksjon for anestesi og intensivmedisin, Ullevål sykehus.

Rimstad og kollegene var blant vinnerne av Innovasjonskonkurransen ved Oslo universitetssykehus for arbeidet med persontilpasset narkose.

– Noen steder benyttes monitorer som viser et indekstall på narkosedybden -gjerne mellom 0 til 100, hvor 100 er våken og 0 dypeste narkose. Disse tallene er beheftet med en del målefeil og en forsinkelse på 30 sekunder.

Norsk standard for anestesi sier ikke noe om å benytte EEG for å styre narkosedybden.

Hjelper anestesipersonell

Rimstad forteller at den verste skrekken til anestesipersonell er at pasienten skal våkne under operasjonen– få awareness, men at det heldigvis forekommer sjeldent.

– Kanskje 1 av 4000 kan oppleve dette. Mange pasienter ligger derimot i unødig dyp narkose og kanskje så mange som 1 av 6 opplever forvirring og uro rett etter operasjonen sin.

RIKTIG NARKOSEDYBDE: Fargemønster med to langsgående røde striper angir hjernebølger med fart på 1 og 10 per sekund. Disse har stor og rød bølgekraft, forklarer overlege Rimstad.
RIKTIG NARKOSEDYBDE: Fargemønster med to langsgående røde striper angir hjernebølger med fart på 1 og 10 per sekund. Disse har stor og rød bølgekraft, forklarer overlege Rimstad.

Det er hos denne gruppen at risiko for delir øker. Ved hjelp av EEG blir forekomsten av delir mindre og liggetiden på sykehuset blir kortere, ifølge Rimstad.

EEG er klistrelapper som festes i panneområdet og hjernebølgene som registreres gir raskt informasjon om hvordan hjernen har det under narkosen. Informasjonen hjelper anestesipersonell til å justere medikamentdosene ned eller opp.

Narkose er en balanse mellom for mye og for lite, presiserer Rimstad.

– Narkosemedisinene -for eksempel propofol- lager typiske fargemønster i eeg og disse kan vi styre narkosen etter. Dyp narkosen gir et eget mønster -såkalt isoelektrisk eeg.

Rimstad forteller at frem til nå har man ikke hatt forskning på hvor ofte de gir for dyp narkose til pasientene.

Følger pasienten helt hjem

Oslo universitetssykehus er medlem av en europeisk gruppe med anestesipersonell som heter «Safe Brain Initiative».

– Gruppen setter søkelys på persontilpasset behandling og følger pasienten gjennom hele behandlingsforløpet, fra pasienten kommer til sykehuset, gjennom operasjonen og helt til pasienten reiser hjem igjen.

Anestesipersonell bruker EEG for å dosere riktig under narkosen og det dokumenteres tid hvor narkosen er dyp. Postoperativt måles delir og flere parameter som måler pasienttilfredshet, for eksempel stress, angst og velbefinnende.

Safe Brain Initiative har etablert et kvalitetsregister hvor deltakende sykehus registrerer sine narkosedybder, delir og hvor fornøyd pasienten er med behandlingen.

Registeret gir mulighet for kontinuerlig forbedringsarbeid og måler også tilfredshet hos helsepersonell. Overlegen forteller at de søker om godkjenning for bruk av kvalitetsregisteret.

– Vi starter undervisning av anestesipersonell og sykepleiere ved postoperative avdelinger. Alle får lære skåringsverktøy og behandlingsforslagene til Safe Brain Initiative. Prosjektet vårt starter ved noen operasjonsstuer først og så utvider vi etter hvert som vi underviser flere kolleger.

I prosjektet deltar sykehus fra blant annet Danmark, Tyskland, Sveits og Tyrkia.

– Erfaringen så langt er meget gode, og gruppen måler nedgang i delir på sine operasjonsspasienter.

Powered by Labrador CMS