ANBUD: Margaretha Hamrin leder i FH-Norge, mener det er behov for evaluering av anbudspiloten. Hallstein Husbyn er prosjektleder for anbudspiloten i Legemiddelverket.

Foto: FH-Norge / SLV

Vinner av anbud for kolesterolsenkende legemiddel er kåret

Fra 1. januar 2023 får PCSK9-hemmeren alirokumab (Praluent) forhåndsgodkjent refusjon og kan skrives ut på blåresept.

Publisert

Saken er oppdatert

Bakgrunnen for anbudspiloten er rapporten «Riktig legemidler til rett pris», som ble publisert i januar 2021. Rapporten ble forfattet av Vista analyse og EY på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Finansdepartementet.

Den foreslo tre tiltak som kan bidra til samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk og begrense utgiftsveksten til legemidler fremover.

Ett av tiltakene var innføring av anbud med terapeutisk konkurranse på utvalgte behandlingsområder.

Får forhåndsgodkjent refusjon

Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp har gjennomført en mye omtalt anbudspilot på PCSK9-hemmere for å prøve ut bruk av anbud for legemidler på blå resept. Fra første januar 2023 får altså PCSK9-hemmeren alirokumab (Praluent) forhåndsgodkjent refusjon og kan skrives ut på blåresept. Legemiddelet markedsføres av selskapet Sanofi.

De to andre PCSK9-hemmerne, evolokumab (Rapatha), som markedsføres av selskapet Amgen, og inklisiran (Leqvio) som markedsføres av Novartis, vil fortsatt være tilgjengelige via individuell stønad. Pasienter som allerede bruker PCSK9-hemmere, kan fortsette å bruke legemidlene som før.

Piloten skal evalueres med tanke på om anbud på enkelte legemidler på blåresept kan bli permanent ordning, det innføres ikke uten Stortingets velsignelse.

– Behov for grundig, ekstern evaluering

– Vi er kommet et stykke på vei, men det er fremdeles for mange som må betale for denne medisinen. Vi mener alle ned til behandlingsmål bør få tilgang.

Det sier Margaretha Hamrin i pasientorganisasjonen Familiær Hyperkolesterolemi (FH) Norge, til Dagens Medisin. Hun har deltatt i spesialist- og brukergruppen i arbeidet med piloten.

Hamrin vil ha en ekstern gjennomgang av arbeidet.

– Jeg mener det bør gjøres en grundig evaluering, og at den bør være ekstern. Det er flere ting som bør avklares. Jeg hadde få betenkeligheter da dette arbeidet startet. Nå har jeg flere.

– Kan du være mer spesifikk?

Veronica Gran, leder for markedstilgang i Novartis Norge

– Nei, jeg har taushetsplikt. Men jeg mener det bør bli en ekstern evaluering og en høring- og innspillsrunde slik at alle kan si hva de mener. Det er viktig hvis det er slik at regjeringen ønsker å innføre en generell ordning med anbud på blåresept-legemidler. 

Det er Veronica Gran, leder for markedstilgang i Novartis Norge, er enig i.

Som Novartis spilte inn i høringsrunden i forbindelse med forslag om endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften, sier hun at de gjerne skulle sett at piloten var bedre konsekvensutredet før gjennomføring.

– Piloten blir nå grunnlag for Stortingets beslutning. Derfor er det svært viktig at det blir en grundig evaluering, og mulig å komme med innspill fra oss som leverandører, før man eventuelt tar dette videre. Vi er svært spent på det arbeidet, som nå starter på nyåret.

Gran mener flere aspekter enn pris burde være inkludert i anbudet.

– Vi skulle gjerne sett at anbudet var mer ambisiøst. Man vet at tilgang til legemidler ikke er nok når det gjelder å holde kolesterolnivået nede, bidrag til det kunne vært inkludert som for eksempel mer strukturert oppfølging av kolesterolpasienter.

Men hun og Novartis synes det er positivt at flere kan ta i bruk kolesterolsenkende legemidler.

– Vi tror vårt legemiddel er et godt supplement i verktøykassen til legene.

Pasientgruppene

De som til nå har fått behandlingen på blå resept, er pasienter med familiær hyperkolesterolemi (primærforebygging ved LDL ≥5 mmol/l) og pasienter med etablert aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med LDL ≥4 mmol/l trass i optimal behandling med statiner/ezetimib.

Anbudspiloten har ført til lavere pris på PCSK9-hemmere. Dette betyr at flere pasienter som kan ha nytte av det, nå får tilbud om behandling med disse legemidlene.

– Det er svært gledelig at legemiddelfirmaene har levert tilbud som gjør dette mulig, sier Hallstein Husbyn, prosjektleder for anbudspiloten i Legemiddelverket.

Legemiddelverket skriver at følgende pasientgrupper vil få tilbud om PCSK9-hemmere på blå resept fra 1. januar:

  • Familiær hyperkolesterolemi primærforebygging: LDL >3.6 mmol/l
  • Familiær hyperkolesterolemi sekundærforebygging: LDL >2.6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom uten tilleggsrisiko: LDL >3.6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med diabetes mellitus: LDL >2.6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med tilbakevendende kardiovaskulære hendelser: LDL >2,6 mmol/l
  • Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom med tidligere hjerteinfarkt: LDL >2,6 mmol/l

Grenseverdiene for LDL- kolesterol angir konsentrasjonen etter optimal bruk av statiner/ezetimib.

Vilkår for bruk

  • Alirokumab (Praluent) blir tilgjengelig på forhåndsgodkjent refusjon for alle pasientgrupper nevnt ovenfor.
  • Evolokumab (Rapatha) og inklisiran (Leqvio) kan brukes for nye pasienter som ikke kan bruke alirokumab (Praluent). Dette må skje etter individuell søknad og i henhold til vilkår fastsatt av Helfo.
  • Pasienter som allerede har fått innvilget vedtak om individuell stønad til behandling med en PCSK9-hemmer, kan fortsette å bruke denne som før.
Powered by Labrador CMS