EVALUERE: Hallstein Husbyn i Legemiddelverket er prosjektleder for anbudspiloten. Nå skal en arbeidsgruppe evaluere jobben som er gjort.

Foto: DMarkiv/privat

Slik skal anbudspiloten evalueres

Legemiddelverket har fått ansvaret med å evaluere den nylig gjennomførte anbudspiloten for kolesterolmedisin på blå resept.

Publisert

Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp gjennomførte nylig anbud på kolesterolsenkende legemiddel på blå resept.

Fra første januar 2023 får altså PCSK9-hemmeren alirokumab (Praluent) forhåndsgodkjent refusjon og kan skrives ut på blå resept. Legemiddelet markedsføres av selskapet Sanofi.

De to andre PCSK9-hemmerne, evolokumab (Rapatha), som markedsføres av selskapet Amgen, og inklisiran (Leqvio) som markedsføres av Novartis, vil fortsatt være tilgjengelige via individuell stønad. Pasienter som allerede bruker PCSK9-hemmere, kan fortsette å bruke legemidlene som før.

Hallstein Husbyn, prosjektleder for anbudspiloten i Legemiddelverket uttaler til Dagens Medisin at han og Legemiddelverket er glad for at piloten har gjort det mulig å tilby behandling med PCSK9-hemmere til flere pasienter enn tidligere.

– Arbeidet har vært spennende og interessant. Vi har forståelse for at det er mange synspunkter på anbud, men er glad for interessen når vi nå prøver nye verktøy som kan bidra til at legemidler blir tilgjengelig for flere pasienter.

Husbyn sier det har vært et godt samarbeid med spesialist- og brukergruppen.

– Vi er også takknemlige for et godt samarbeid med de tre aktuelle leverandørene som har bidratt konstruktivt.

Ønsker ekstern evaluering

Etter at anbudspiloten ble gjennomført er det uttalt at det er behov for grundig evaluering av arbeidet som er gjennomført.

– Jeg mener det bør bli en ekstern evaluering og en høring- og innspillsrunde slik at alle kan si hva de mener. Det er viktig hvis det er slik at regjeringen ønsker å innføre en generell ordning med anbud på blåresept-legemidler, sa Margaretha Hamrin i pasientorganisasjonen Familiær Hyperkolesterolemi (FH) Norge, til Dagens Medisin.

Hun har deltatt i spesialist- og brukergruppen i arbeidet med piloten.

En arbeidsgruppe med representanter fra Legemiddelverket, Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp skal nå evaluere det nylig gjennomførte anbudet på kolesterolmedisin på blå resept.

Ikke ekstern evaluering

– En viktig del av arbeidsgruppens arbeid vil være å innhente synspunkter fra spesialist- og brukergruppen, og fra leverandørene som deltok i anbudspiloten. Evalueringen skal leveres som en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, skriver Hallstein Husbyn, prosjektleder for anbudspiloten i Legemiddelverket i en e-post til Dagens Medisin.

Husbyn forteller at arbeidsgruppen skal levere en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet på vårparten.

På spørsmål om hvorfor det ikke vil gjøres en ekstern evaluering svarer Husbyn at oppdraget i utgangspunktet er gitt til Legemiddelverket, i samarbeid med Helsedirektoratet og Sykehusinnkjøp.

– Men, en viktig del av evalueringsarbeidet er å innhente synspunkter og vurderinger fra de eksterne deltakerne i spesialist- og brukergruppen og fra leverandørene. Det er viktig for oss med en god dialog.

– Vil det bli en høring/innspillsrunde i etterkant av evalueringen?

– Svar på oppdraget skal som nevnt over leveres som en rapport til departementet. Dersom det blir aktuelt å gjøre endringer i forskrifter og lover, vil det bli gjennomført høringer på vanlig måte. Anbud som eventuell varig ordning på blåreseptområdet vil ikke innføres uten Stortingets tilslutning.

Powered by Labrador CMS