PÅ TOPP: Ambulansene ved AMK Oslo var fremme ved hendelsesstedet i grisgrendte strøk i 89,9 prosent av tilfellene i fjor. På bildet: En ambulanse står parkert ved Akuttmottaket ved Ullevål sykehus.  Foto: Vidar Sandnes

PÅ TOPP: Ambulansene ved AMK Oslo var fremme ved hendelsesstedet i grisgrendte strøk i 89,9 prosent av tilfellene i fjor. På bildet: En ambulanse står parkert ved Akuttmottaket ved Ullevål sykehus. 

Foto: Vidar Sandnes

Ingen av RHF-ene oppnår ambulanse-målet

Det er ingen av de regionale helseforetakene som oppnår de nasjonale målene om  responstid for ambulanser, viser data fra Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem for 2020.

Publisert

De veiledende målene som er satt innebærer at ambulanse skal være fremme på hendelsessted:

  • innen 12 minutter i tettbygde strøk
  • innen 25 minutter i grisgrendte strøk

Tiden regnes fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) mottar en henvendelse, og målet er at tidskravet er oppfylt i 90 prosent av tilfellene. 

Disse målene ble ikke oppnådd av noen av de regionale helseforetakene - Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt og Helse Nord - i fjor, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider. 

Oslo og Stavanger nærmest

Det er imidlertid variasjon mellom ulike deler av landet.

Når det gjelder andelen hendelser hvor kravet for responstid i grisgrendte strøk er oppfylt, er det Helse Sør-Øst som topper listen med 86,0 prosent. I motsatt ende av skalaen ligger Helse Nord med en andel på 78,1 prosent. 

Noen AMK-områder skiller seg ut.

Kun AMK Oslo og AMK Stavanger var nær målsettingen om at ambulansen skal være fremme innen 25 minutt i 90 prosent av hendelsene i grisgrendte strøk, med henholdsvis 89,8 og 88,8 prosent.

De AMK-områdene som var lengst unna målsettingen i grisgrendte strøk var AMK Tromsø og AMK Førde med henholdsvis 76,7 og 76,3 prosent.

Lavest andel i Helse Vest

Helse Nord topper listen med en størst andel av måloppnåelse når det gjelder tettbygde strøk med 77,7 prosent av hendelsene. På bunnen finner man Helse Vest med 65,5 prosent av tilfellene.

Ved AMK Førde var ambulansen fremme innen kravet for tettbygde strøk i 88,2 prosent av tilfellene. Ved AMK Sørlandet var tilsvarende andel 61,2 prosent.

Vurderer målkravet

Helsedirektoratet opplyser at det har vært jobbet med revisjon av kvalitetsindikatoren for å bedre innrapportering av data og kvalitetskontroll. 

Det fremgår også i pressemeldingen at Helsedirektoratet arbeider med å vurdere målkravet for responstid.

– Norge har ambisiøse målsettinger til responstid. Når vi sammenligner oss med de andre nordiske landene, er resultatene for Norge på linje med eller raskere en enn disse, uttaler avdelingsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet til Helsedirektoratets nettsider. 

Powered by Labrador CMS