Helse-Nord kobles nå på det nasjonale journalsystemet for prehospitale tjenester.  Foto: Johnny Nordskog / Babcock

Helse-Nord kobles nå på det nasjonale journalsystemet for prehospitale tjenester. 

Foto: Johnny Nordskog / Babcock

Nå kobles Helse Nord på den nasjonale ambulansejournalen

11 sykehus og 126 ambulanser i Helse Nord har nå begynt med innføringen av ny ambulansejournal.

Publisert

Det melder Bliksund, som leverer løsningen, i en pressemelding.

Det skjer etter at Bliksund i 2019 vant den nasjonale anbudskonkurransen for løsning for prehospital elektronisk pasientjournal, med deres system EWA. Helse Nord er det siste helseforetaket som innlemmes i løsningen.

– Gjennom å bli endel av den nasjonale løsningen og å ta i bruk en digital pasientjournal, sørger vi for enda bedre helsetjenester til innbyggerne. Med Bliksund EWA vil vårt ambulansepersonell spare tid på journalføring og kvaliteten på journalen vil øke. I tillegg vil personalet på akuttmottaket får informasjon om innkommende pasienter og kan forberede seg bedre, sier Christopher Hars, prosjektleder for innføringen av EWA i Helse Nord.

Helse Nord har 11 sykehus, 126 ambulanser og dekker Nordland, Troms og Finnmark.

– Vi har sett gjennom erfaring og tilbakemeldinger fra de forskjellige regionene at Bliksund EWA bidrar til bedre og mer effektive arbeidsprosesser og bedre flyt, som igjen gir mer tid til pasientrettet arbeid. Med Helse Nord inkludert i plattformen, hjelper vi nå alle regioner i hele Helse-Norge. Dette er en milepæl vi er stolte av, og danner grunnlag for enklere samhandling og enklere flyt av pasienter mellom regioner, sier Tor Laukvik, COO i Bliksund.

Powered by Labrador CMS