VARSLET: Det var 31. mars at Nordlandssykehuset varslet om mulig datainnbrudd. Foto: DMarkiv

VARSLET: Det var 31. mars at Nordlandssykehuset varslet om mulig datainnbrudd.

Foto: DMarkiv

Helse Nord: – Jobber med å kartlegge omfanget av datainnbruddet

Helse Nord jobber intensivt med å få kartlagt omfanget av datainnbruddet på IKT-programvaren som benyttes i ambulanser. – Så langt er det ikke noe nytt å melde.

Det opplyser kommunikasjonsavdelingen ved Helse Nord regionale helseforetak (RHF) til Dagens Medisin tirsdag.

Det var fredag 8. april at Helse Nord RHF kommuniserte ut at de hadde avdekket et datainnbrudd i IKT-programvaren som benyttes i ambulanser, og at sykehusene i Helse Nord arbeider sammen for å kartlegge omfanget av angrepet.

Innbruddet har ikke konsekvenser for ambulansenetjenesten evne til å gjennomføre oppdrag. Den går som normalt opplyser kommunikasjonsavdelingen.

Helse Nord opplyste fredag at det er iverksatt umiddelbare tiltak, og at datainnbruddet er meldt til Datatilsynet, Helsetilsynet og de andre helseregionene.

Avisa Nordland skriver tirsdag at Helse Nord IKT har tatt på seg en regional rolle for å etablere en sikker driftsløsning i samarbeid med de andre helseforetakene og at enhetene med skadevare tas ut.

Det var 31. mars at Nordlandssykehuset varslet om mulig datainnbrudd.

Det er avdekket installert skadevare som kan gi tilgang til informasjon om ambulanseoppdrag. Systemet inneholder data som veibeskrivelse, adresse, navn og tilstand. Skadevaren er oppdaget i IKT-system som benyttes i ambulanser og luftambulansehelikoptre i Helgelandssykehuset, Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.

Det samme systemet benyttes også i andre helseregioner i landet, men de er ikke berørt.

Helse Nord får nå bistand fra HelseCERT (helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for cybersikkerhet) og Nasjonalt cybersikkerhetssenter hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Datainnbruddet er også politianmeldt.

Powered by Labrador CMS