KRITIKK: Ekspertutvalget konkluderer med at det er fullt mulig å sikre ansattes lønns- og arbeidsbetingelser i anbudet. Kjersti Toppe mener dette må tolkes som kraftig kritikk av både Luftambulansetjenesten HF og helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Foto: Lasse Moe

Luftambulanserapporten: – Det var ikke dette Stortinget ba om

Kjersti Toppe (Sp) reagerer på at ekspertgruppen har utredet noe annet enn det flertallet på Stortinget ba om, som var en utredning av offentlig og/eller ideell drift.  – Noe annet hadde vært direkte uansvarlig av regjeringen, parerer Bent Høie (H).

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Mandag la ekspertgruppen som har utredet modeller for fremtidig drift av luftambulansetjenesten, der de går inn for en forbedring av dagens modell.

Ekspertgruppen ble oppnevnt på bakgrunn av uroen og usikkerheten som oppstod i forbindelse med tildeling av kontrakt og operatørbytte i ambulanseflytjenesten i 2018/2019.

I 2019 ba Ap og Sp staten om å overta ansvaret for drift av ambulanseflyene fordi de mente beredskapen var for dårlig.

– Ikke det Stortinget ba om
Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen, er skuffet over utfallet.

– Det var ikke dette flertallet på Stortinget ba om, vi ba om en utredning av offentlig og/eller ideell drift. Det er ikke denne utredningen vi har fått, sier hun i en kommentar til Dagens Medisin.

Toppe understreker at det ikke er utvalget sin feil, men peker på regjeringen og Høie, som i mandatet ba utvalget om å utrede også nullalternativet – altså fortsette som i dag.

– Bakgrunnen for Stortinget sitt vedtak var jo NOU 2015:17 Først og fremst, som anbefalte en slik utredning. Derfor så kommer jo denne utredningen som bestilt, som man roper i skogen får man svar.

Luftambulansetjenesten HF får i realiteten får det glatte lag i rapporten. Kjersti Toppe

– Høie har tidligere svart med at noe annet hadde vært i strid med regjeringens utredningsinstruks – som sier at man må ha alle fakta på bordet for å gjøre gode beslutninger. Men dette gjorde regjeringen ikke når det gjaldt rusreformen, her fikk ikke utvalget i oppgave å utrede om avkriminalisering er rett, men bare å fremme en modell for gjennomføring av dette, sier Toppe videre.

– Kritikk
– En annen ting som er innlysende, er at Luftambulansetjenesten HF i realiteten får det glatte lag i rapporten. Utvalget konkluderer med at det er fullt mulig å sikre ansattes lønns- og arbeidsbetingelser i anbudet. Det har LAT HF nektet på i hele veien.  

– Dette innebærer også en kraftig kritikk mot Høie, siden han var informert og advart om usikkerheten og sårbarheten i den anbudsprosessen som ble gjennomført, oppsummerer hun.

– Uansvarlig
Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier det ville være i strid med utredningsinstruksen og direkte uansvarlig av regjeringen å ikke inkludere nullalternativet i mandatet ekspertgruppen fikk:

– Ekspertgruppen har utredet det Stortinget ba om, og sier at alle tre modeller er gjennomførbare. De har likevel enstemmig valgt å foreslå dagens modell med noen forbedringer. At Toppe ikke liker konklusjonen er en annen sak, og ikke overraskende, sier han.

– Jeg synes det er rart å dra rusreformen inn i denne saken. Rusreformen er en erkjennelse av at rusproblematikk i all hovedsak er en helseutfordring, nullalternativet er å fortsette som i dag med de negative konsekvensene det har for mennesker med rusavhengighet, legger Høie til, og understreker at han ikke har tatt stilling til rapportens innhold.

– Den skal nå på høring, også tar jeg sikte på å legge frem en tilrådning til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

– Et bredere mandat enn i forrige runde
Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, kommenterer kritikken fra Toppe slik:

Øyvind Juell er adm.dir i Luftambulansetjenesten HF Foto: LAT HF

– Ekspertgruppen skriver i sin rapport at det er vanskelige avgrensinger og ulike juridiske vurderinger rundt dette temaet. Det er også et faktum at ekspertgruppen har hatt et bredere grunnlag for sine vurderinger enn det som forelå i 2016 og 2017. Ekspertutvalget har blant annet sett på nyere tilgjengelige rettskilder både i Norge og i EU som ikke forelå den gang.

Da Luftambulansetjenesten HF utlyste anbud på ambulansehelikoptertjenester i 2016 og ambulanseflytjenester i 2017 valgte de å følge de juridiske rådene de fikk den gang, forklarer Juell videre:

– Det var usikkert om det var mulig å ivareta lovens krav om likebehandling og reell konkurranse med å legge inn krav om virksomhetsoverdragelse.

– I Luftambulansetjenesten HF har vi merket oss at ekspertgruppen mener vi kan stille krav til at de ansattes sine lønns- og arbeidsvilkår videreføres hos en ny operatør uavhengig av kriteriene for hva som anses som en virksomhetsoverdragelse. Det vil vi ta med oss videre, forsikrer han.

Powered by Labrador CMS