Helt nødvendig retrett fra styrelederen i Helse Nord

KOMMENTAR: Styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF hadde i realiteten ikke noe annet valg enn å avslutte avtalen som selskapet hun er administrerende direktør for, hadde med Babcock som vant den nå så omstridte anbudskonkurransen om ambulansefly og helseberedskap.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Av Anne Hafstad, kommentator og journalist i Dagens Medisin

ALTERNATIVET ville være å trekke seg fra vervet som styreleder i Helse Nord. Å ha begge rollene, var ikke lenger en løsning hun og Helse Nord kunne leve med. Det er uavhengig av om Telle i juridisk forstand kanskje ikke var inhabil. Dette spørsmålet må eventuelt skarpskodde jurister med habilitet som spesialitet, ta stilling til.

HABILITET HANDLER imidlertid ikke bare om juss. Det handler i stor grad om hvordan ting blir sett utenfra. Dersom det stilles spørsmål ved en aktørs habilitet, har vedkommende et problem. Det er ingen overdrivelse å si at det er stilt spørsmål rundt Telles habilitet. Hun er også nær venninne med prosjektdirektør Hilde Sjurelv i Babcock. Så nært er forholdet mellom de to, at Telle var forlover da Sjurelv giftet seg for to år siden.  Rolleforståelsen er i beste fall umusikalsk, og det er ikke rart at kritiske spørsmål blir stilt.    

Anne Hafstad, kommentator og journalist i Dagens Medisin

Dessuten handler habilitet om tillit. Og den er mildest sagt på bristepunktet for både Telle og Helse Nord. Eller mer korrekt kanskje: Mange har ikke lenger tillit i det hele tatt til måten denne prosessen er kjørt på. Samtidig er tilliten til løsningen som er valgt, og troen på at Babcock kan levere til god kvalitet, satt på kraftig prøve.

DET ER MULIG å forstå den tillitsbristen som er oppstått. Den skal tas på ytterste alvor og den er langt på vei fortjent. Når det er sagt, skal det ikke stikkes under stol at det også hagler med udokumenterte påstander om prosess, og om Babcocks tilsynelatende manglende evne til å gjøre jobben de er satt til å utføre fra 1. juli neste år.

Det er vanskelig å se hvordan noen kan være skråsikre på at Babcock ikke kan levere som avtalt ett år frem i tid. Selskapet har ett år på seg. I selve anbudsprosessen og vurderingen av tilbudene har riktignok Babcock scoret noe lavere på kvalitet enn dagens operatør Lufttransport AS. Scoringer av kvalitet i anbudskonkurranser er ingen eksakt vitenskap, og det som kan fremstå som kvalitetsforskjeller, er ikke nødvendigvis av stor praktisk betydning men snarere små nyanser.

SÅ ER DET grunn til å minne om at Lov om offentlige anskaffelser er et av de sterkeste virkemidlene vi har for å forebygge korrupsjon. Lover blir som kjent vedtatt i Stortinget. Det bør derfor være sterke indisier for at alvorlige faktiske feil er begått før man går til et så drastisk skritt å sette en anbudskonkurranse til side. Det er vanskelig å se at så er tilfelle, basert på den informasjonen som er tilgjengelig, i alle fall for oss journalister så langt. Men det kan ikke utelukkes.

Krisen som befolkningen og fagfolkene nå opplever, skyldes først og fremst at dagens avtalepartner ikke evner å levere som de skal. Årsaken er mangel på piloter ettersom noen slutter, mens andre melder seg syke. Det har Dagens Medisin skrevet om tidligere denne uken. 

Det er å håpe at politikerne fra Ap, Sp, SV og Rødt, som nå krever at hele luftambulanse-kontrakten brytes, sitter med betydelig mer fakta enn oss andre. Gjør de ikke det, kan det være klokt å avvente en grundig gjennomgang fra helseminister Bent Høie, slik KrF har valgt å gjøre. Førstkommende tirsdag skal han orientere Stortinget. Det er svært alvorlig hvis Stortinget vedtar å bryte norsk lov, uten at det foreligger betydelig dokumentasjon på at det er nødvendig.

SISTE ORD er ikke sagt i denne saken. Akkurat nå fremstår den som et kaos hvor ulike aktører har sin egen agenda som kjøres frem med overbevisende retorikk. Det fremstår fra tid til annen som en debatt preget mer av følelser enn av fakta.

Samtidig handler dette om trygghet og forutsigbarhet for befolkningen i Nord-Norge. For dem handler det i ytterste konsekvens om liv eller død. Det påhviler alle aktørene i dette et betydelig ansvar for å begrense usikkerheten og trygge befolkningen. Det fortjener alle dem dette gjelder.

Dette er saken:

  • Luftambulansetjenesten HF, et selskap som eies av de fire regionale helseforetakene, gjennomførte i fjor et anbud for perioden 2019 til 2030.
  • Kontrakten har en kostnadsramme på 2,6 milliarder kroner.
  • Anbudskonkurransen er gjennomført slik Lov om offentlige anskaffelser krever.
  • Svenske Babcock Scandinavian Air Ambulance (BSAA) vant anbudet og skal fra 1. juli 2019 overta ansvaret for ambulanseflyvningen i Nord Norge.
  • Det norske selskapet Lufttransport AS har hatt dette oppdraget i 25 år, men tapte anbudskonkurransen. Selskapet skal drifte tjenesten frem til BSAA overtar.
  • Lufttransport har nå problemer med driften og fly står på bakken. Det truer pasientsikkerheten. Årsaken er primært at noen piloter sier opp. Andre melder seg syke, primært på grunn av usikkerhet for fremtiden og brudd i forhandlingene om jobb i BSAA.
  •  Fagfolkene på sykehusene i Nord-Norge og i ambulansetjenesten mener BSSA ikke holder høy nok kvalitet. De krever at avtalen med BSAA sies opp og at Lufttransport fortsetter som før.
  • Stortingspolitikere fra Ap, Sp, SV og Rødt krever at avtalen brytes. KrF vil høre helseministerens redegjørelse for Stortinget på tirsdag før de bestemmer seg.  
  • Styreleder Marianne Telle i Helse nord har fått skarp kritikk for dobbeltroller og inhabilitet. I dag ryddet hun opp i det.
Powered by Labrador CMS