VIL BLI BEDRE: – Vårt mål er kontinuerlig forbedring av luftambulansetjenesten og hele den akuttmedisinske tjenesten, sier Cecilie Daae, adm.dir i Helse Nord.

Foto: Tom Melby/Avisa Nordland

Tilsyn med ambulanseflytjenesten: – Alvorlige funn

– Vi ønsker hele tiden å bli bedre og vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre en best mulig tjeneste som både pasienter og pårørende kan føle seg trygge på når det er behov for det, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Statens helsetilsyn har ført tilsyn med ambulanseflytjenesten og finner at:

«De regionale helseforetakene har ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester».

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark er bekymret over funnene.

– Det må være trygt å bo også i vår nordligste landsdel, også ved behov for øyeblikkelig hjelp og når hvert minutt teller. At svikten i luftambulansetjenesten skjer i Nord-Norge, der pasientene har lengst vei til sykehus og er kritisk avhengig av luftambulansen, gjør saken ekstra bekymringsfull, sier de to statsforvalterne Elisabeth Vik Aspaker og Tom Cato Karlsen til NTB, brakt videre av blant andre Avisa Nordland. 

Setter pris på arbeidet
Administrerende direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, tar rapporten på alvor:

Det er helt konkrete områder tilsynet påpeker som kan bli bedre. Cecilie Daae

– Helsetilsynet har gjort en svært god gjennomgang som viser alvorlige funn. Det er helt konkrete områder tilsynet påpeker som kan bli bedre. Ved at Helsetilsynet er så konkrete som de er, gir det oss et godt grunnlag for å arbeide direkte med områder som bør forbedres, for eksempel i overgangen mellom ulike aktører i tjenesten, sier hun til Dagens Medisin. 

Hun peker på at alle aktørene i luftambulansetjenesten må på banen for å finne løsninger og forbedringer:

– Noe av forbedringsarbeid er allerede i gang. Luftambulansetjenesten har, i samarbeid med helseregionene, på gang et større prosjekt som skal forbedre og effektivisere ambulanseflytjenesten. Prosjektet omfatter 25 punkter som også er relevante for mye av det Helsetilsynet påpeker, herunder å utarbeide nasjonal prosedyre for medisinsk og flyoperativ koordinering av ambulansefly og elektroniske systemer som ivaretar sikker og sanntid informasjonsflyt mellom alle aktører. Vi må også forbedre ambulanseflytjenesten til psykisk syke, sier hun videre.

– Vi ønsker hele tiden å bli bedre og vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre en best mulig tjeneste som både pasienter og pårørende kan føle seg trygge på når det er behov for det. 

Kritisk
Arbeiderpartiet er kritisk til driften av luftambulansen i de to nordligste landsdelene.

– Luftambulansekrisen i 2019 var en varslet krise som vi har forsøkt å advare mot gjentatte ganger, det er en av de største beredskapssviktene man har hatt i Nord-Norge. Det er fristende å spørre hvor mange kriser og kritiske rapporter helseministeren må konfronteres med før han tar tak i tjenesten og sikrer trygghet i Nord-Norge, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol til NTB. 

Powered by Labrador CMS