MÅL: – I dette prosjektet har vi som mål å utvikle en medisin mot en svært ødeleggende sykdom som det per i dag ikke finnes noen kurativ behandling for, sier førsteamanunsis Evandro Fei Fang. Foto: Øystein Horgmo, UiO Foto:

MÅL: – I dette prosjektet har vi som mål å utvikle en medisin mot en svært ødeleggende sykdom som det per i dag ikke finnes noen kurativ behandling for, sier førsteamanunsis Evandro Fei Fang. Foto: Øystein Horgmo, UiO

Foto:

Håper å utvikle Alzheimers-medisin ved hjelp av kunstig intelligens

Forskere ved Universitetet i Oslo deltar i et stort europeisk forskningsprosjekt, der målet er å får ny kunnskap om mekanismer som fører til Alzheimers sykdom og å utvikle medisin mot sykdommen.

Publisert

– Andelen eldre i befolkningen øker. Studiene som vi skal gjennomføre, kan bidra til å anvende våre tidligere funn i klinisk praksis. På den måten kan vi styrke befolkningens helse slik at eldre kan leve gode, uavhengige og produktive liv, sier Evandro Fei Fang i en pressemelding fra Universitetet i Oslo (UiO).

Fang skal lede UiOs bidrag i et omfattende europeisk forskningsprosjekt med tittelen «NAD+ International Scientist-Training», forkortet til NADIS. Det er både et forskningsprosjekt og et nettverk for kompetanseutvikling for stipendiater.

Prosjektet involverer 18 institusjoner fordelt på 8 europeiske land. Det er finansiert gjennom Horisont Europa, som er ett av EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Av totalt rundt 25 millioner kroner, har Universitetet i Oslo (UiO) fått tildelt rundt 3 millioner kroner.

Les også: På terskelen til Alzheimers-gjennombrudd 

Vil lære mer om NAD+

NADIS skal gi ny kunnskap om NAD+, som er et stoff som kalles for en metabolitt. Det dannes under stoffskiftet i cellene.

Stoffskiftet er avgjørende for at cellene skal få energi til livsnødvendige prosesser og kunne produsere nytt organisk materiale. Det er imidlertid slik at cellene produserer mindre NAD+ når vi blir eldre. Evandro Fei Fang og de andre forskerne i prosjektet skal finne ut mer om mekanismene som ligger bak dette.

De skal også undersøke hvordan NAD+ kan sørge for at flere hjerneceller holder seg friske og fungerer som de skal, hos pasienter med Alzheimers sykdom.

En tidlig studie fra 2019 fra Fangs laboratorium, viste at nivået av NAD+ reduseres når vi blir eldre og ved Alzheimers sykdom. De fant også ut at tilskudd av NAD+ forminsket hukommelsestapet hos mus med Alzheimers. Forskerne skal nå jobbe videre med denne mulige veien til en ny medisin.

Dersom man finner ut hvordan man kan styrke produksjonen av NAD+ hos eldre, er håpet at dette kan være et utgangspunkt for utviklingen av ny medisin mot Alzheimers, forteller forskerne som har forsket på NAD+ i forbindelse med aldersrelaterte sykdommer som Alzheimers sykdom, i 10 år.

– Ett skritt videre

– Grunnforskningen som vi har gjort, gjør det nå mulig å ta forskningen et skritt videre. Vi publiserer ikke bare en ny artikkel, men i dette prosjektet har vi som mål å utvikle en medisin mot en svært ødeleggende sykdom som det per i dag ikke finnes noen kurativ behandling for, sier Fang i meldingen.

Fangs forskningsgruppe har utviklet en ny metode hvor de anvender kunstig intelligens for å utvikle mulige nye medisiner mot Alzheimer’s sykdom. Nivået av NAD+ reguleres av produksjonen og forbruket av stoffet i cellene. Tanken bak medisinen er å øke cellenes produksjon og minske cellenes forbruk av NAD+.

UiO-forskeren forteller at det finnes noen virkestoffer på markedet, men at disse har betydelige bivirkninger.

– Ved hjelp av kunstig intelligens kan vi modifisere strukturene i disse virkestoffene slik at de blir mer effektive og mer skånsomme for blant annet tarmen, sier Fang i pressemeldingen.

Alzheimer-forskning: – Tragisk om noen misbruker tilliten ved å jukse

Powered by Labrador CMS