SATSING: Dersom man skal klare å behandle pasienter med hjernesykdom i framtiden er det viktig å satse på forskning på feltet, og forskningen må omsettes i praksis, sier lederen i Norsk nevrologisk forening. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

SATSING: Dersom man skal klare å behandle pasienter med hjernesykdom i framtiden er det viktig å satse på forskning på feltet, og forskningen må omsettes i praksis, sier lederen i Norsk nevrologisk forening. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foto:

Norsk nevrologisk forening: – Hjernesykdommer kommer til å være en tung byrde

Norsk nevrologisk forening kaller det «ekstremt lite fremtidsrettet» å avvikle støtten til Hjernerådet. – De var en sterk pådriver for å få til hjernehelsestrategien, som norske politikere er veldig opptatt av å presentere i utlandet og smykke seg med, sier foreningslederen. 

I statsbudsjettet for 2023 foreslås å avvikle det øremerkede tilskuddet til Hjernerådet på to millioner kroner. Norsk nevrologisk forening er en av mange foreninger i Hjernerådet og foreningsleder Jana Midelfart-Hoff sier til Dagens Medisin at de er skuffet over forslaget om avvikling. 

Midelfart-Hoff viser til at hjernesykdommer står for en fjerdedel av sykdomsbyrden i Norge og at i fremtiden vil sykdommer som demens, utgjøre en stadig større del av befolkningens sykdomsbyrde. 

INTEGRITET: Det vil svekke Hjernerådet og så tvil om deres integritet hvis de er nødt til å gå ut på markedet og spørre etter støtte, mener foreningsleder Jana Midelfart-Hoff. 

      
        Foto: Privat
INTEGRITET: Det vil svekke Hjernerådet og så tvil om deres integritet hvis de er nødt til å gå ut på markedet og spørre etter støtte, mener foreningsleder Jana Midelfart-Hoff.  Foto: Privat

– Det blir flere og flere eldre, i tillegg er det snakk om andre nevrologiske sykdommer som vi kommer til å se mer av, som henger sammen med livsstil blant annet. Diabetes er ett eksempel på en sykdom som kan være med å gi nerveskader, sier foreningslederen. 

Uavhengig aktør

– Vi vil bort fra en ordning hvor enkeltmottakere får øremerket store beløp, forklarte statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen, i Helse- og omsorgsdepartementet, om avviklingen av tilskuddet til Hjernerådet. 

– Svaret fra Helse- og omsorgsdepartementet om å gå bort fra øremerking og heller gi tilskudd etter aktivitet – kan man alltid diskutere, poenget er at noen organisasjoner, slik som Hjernerådet, skiller seg ut ved å være en uavhengig aktør. De har ikke inntekter fra sponsorer eller andre, sier Midelfart-Hoff. 

Foreningslederen påpeker at virksomheten må holdes gående mens man søker, som i noen tilfeller kan være greit, dersom de har annen finansiering, private givere og støtte fra kommersielle aktører.

– Det vil svekke Hjernerådet hvis de er nødt til å gå ut på markedet og spørre etter støtte – det vil så tvil om deres integritet.

Dersom man skal klare å behandle pasienter med hjernesykdom i framtiden er det viktig å satse på forskning på feltet, og forskningen må omsettes i praksis. Der er Hjernerådet en brobygger, mener Midelfart-Hoff. 

– Hjernesykdommer kommer til å være en økende og tung byrde for befolkningen i framtiden og desto viktigere er det at vi har noen som er pådriver for at det skal forskes på feltet og at vi har noen som har som hovedoppgave å si til befolkningen at dette kan du faktisk gjøre selv for å ta vare på din hjernehelse.

Les også: Regjeringen vil avvikle støtten til Hjernerådet : – Man tar livet av organisasjonen

Overraskende

Midelfart-Hoff kaller avgjørelsen et paradoks.

– Hjernerådet var en sterk pådriver for å få til hjernehelsestrategien, som norske politikere er veldig opptatt av å presentere i utlandet og smykke seg med. Og så skal man fjerne støtten til de som har gjort Norge ledende på dette. 

Framtidens helsevesen må være kunnskapsbasert, understreker hun, og legger til at de er bekymret og skuffet over at man med et pennestrøk velger å ta vekk støtten til denne typen virksomhet.

– Det er ekstremt lite fremtidsrettet og det kom veldig overraskende – nettopp fordi man har fått så enorm gehør politisk og internasjonalt på hjernehelsestrategien. Det snakkes hele tiden fra regjeringshold om at vi skal jobbe smartere og tenke klokere. Dette er utrolig uklokt og setter oss ikke i stand til å jobbe smartere.

– Dette må rettes opp og vi setter vår lit til reforhandlinger av statsbudsjettet, legger hun til. 

Midelfart-Hoff er fylkespolitiker (H) i Vestland, men presiserer at hun i denne saken uttaler seg som leder av Norsk Nevrologisk Forening. 

Powered by Labrador CMS