I Helse Midt-Norge sendes 2500 dialogmeldinger hver måned. Her ønsker man ikke  primært at fastlegene skal ringe fordi det forstyrrer det daglige arbeidet i så stor grad at samhandlingen blir krevende. ILLUSTRASJONSFOTO: Colurbox Foto:
I Helse Midt-Norge sendes 2500 dialogmeldinger hver måned. Her ønsker man ikke primært at fastlegene skal ringe fordi det forstyrrer det daglige arbeidet i så stor grad at samhandlingen blir krevende. ILLUSTRASJONSFOTO: Colurbox Foto:

Vil heller ha dialogmeldinger enn telefoner fra fastlegene

Allmennlegeforeningens leder Tom Ole Øren sier fastlegene også kan kreve samhandlingstakst for dialogmeldinger.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Helse Midt-Norge har etablert dialogmeldinger i hele regionen, og i løpet av én måned sendes rundt 2500 slike meldinger.

Det forteller Asbjørn Kjelsvik, IKT-rådgiver og e-meldingsansvarlig i Samhandlingsseksjonen i Helse Møre og Romsdal.

Som Dagens Medisin skrev mandag, har fastlegeordningen fått 180 millioner kroner. I dette ligger det også en samhandlingstakst på hundre kroner, som fastlegen får ved å ringe sykehusleger for å rådføre seg om behandling.

Men i Helse Midt Norge vil man helst ikke bli ringt.

–  I Midt-Norge ønsker vi å stimulere til samhandling mellom fastleger og sykehusleger, men vi ønsker ikke at de primært skal ringe, det forstyrrer det daglige arbeidet i så stor grad at samhandlingen blir krevende, sier Kjelsvik.
– Når det ikke haster ønsker vi at det skal sendes dialogmeldinger. Dette har vi etablert for hele Midt-Norge denne våren, og allerede nå ser vi at det sendes cirka 2500 slike meldinger i løpet av en måned. Det er potensielt mange telefoner spart, og siden meldingene sendes fra og til pasientjournal, er det allerede dokumentert. Det er beskjedent å si at dette er godt mottatt blant både fastlegene og sykehuslegene.

– Om fastlegen bruke taksten på en dialogmelding til sykehuset ville bety svært mye for både samhandlingen og arbeidsroen som alle trenger i sin travle hverdag, om taksten gjelder også for dette.

Det er leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen enig i, og etter litt betenkningstid fastslås det nå at taksten også kan kreves for dialogmeldinger.

Powered by Labrador CMS