Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier at den mye omtalte fastlegekrisen i langt større grad er en krise for pasientene. Foto: Vidar Sandnes Foto:

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier at den mye omtalte fastlegekrisen i langt større grad er en krise for pasientene. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Fastlegene gjennomførte nesten én million flere konsultasjoner i 2021

Det var sterk vekst i bruk av fastleger i fjor. – Fastlegene har jobbet mer enn noen gang, til tross for at vi mangler flere og flere fastleger, sier Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen.

Fastlegene gjennomførte nesten en million flere konsultasjoner i fjor sammenlignet med 2020, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Statistikken viser at hver innbygger i gjennomsnitt hadde 3 konsultasjoner med fastlege i fjor, mot 2,7 i 2019 og drøyt 2,8 i 2020.

Andelen av befolkningen som konsulterte fastlege gikk også opp, fra 69 til 71 prosent.

Det var vekst i alle aldersgrupper opp til 66 år, men liten endring blant de eldste.

I fjor var mer enn hver fjerde konsultasjon (27 prosent) elektronisk. Det en økning fra 24 prosent i pandemiens første år og 3 prosent 2019. Også antall konsultasjoner på legekontorene var høyere enn i 2020, ifølge SSBs statistikk.

Til sammen var mistenkt/sannsynlig covid-19 og påvist covid-19 årsak til 647.000 konsultasjoner med fastlege i 2021, mot drøyt 400.000 i 2020. En økning på under 250.000 i antall konsultasjoner som er knyttet til covid, utgjør bare en fjerdedel av en samlet økning på oppunder en million konsultasjoner.

– Økningen i antall konsultasjoner viser at fastlegene har stått på og jobbet mer enn noen gang, til tross for at vi mangler flere og flere fastleger, sier leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, til Dagens Medisin.

– En krise for pasientene
Nylig kom også årsmeldingen fra Pasient- og brukerombudet som viser at en av fem henvendelser i fjor gjaldt fastlegeordningen. Dette ikke overraskende i dagens situasjon, mener Klev, som understreker at folk har rett til fastlege.

– Når retten ikke oppfylles, skulle det bare mangle at ikke pasientene bringer det videre til ombudet.

Han viser til at antallet som står uten fastlege, har doblet seg de siste to årene.

– Dette omtales som en fastlegekrise, men der er i langt større grad en krise for pasientene, sier Klev. 

– Vi vet at over 150.000 står uten fastlege og det skaper mye usikkerhet. Kommuner har måttet sende brev til pasienter om at de ikke har tilbud til alle innbyggerne og har for eksempel måttet ty til legevakt som kriseløsning, legger han til.

Forventer økonomiske tiltak i revidert budsjett
Lederen for allmennlegene etterlyser kraftfulle nasjonale tiltak for å bøte på situasjonen, og viser til at det er nye kommuner som står fram i media og viser hvor vanskelig situasjonen er.

– Så lenge staten avventer med nasjonale tiltak, setter det kommunene i en svært vanskelig situasjon. Det haster derfor med kraftfulle tiltak, og vi forventer at regjerningen allerede i revidert budsjett kommer med en langt kraftigere styrkning enn det vi har sett til nå, sier Klev.   

– Ordningen er betydelig underfinansiert og arbeidsbelastningen er altfor høy, nå mister vi leger i stedet for å få inn flere, legger han til.

Les også: Slik er en vanlig dag på jobben som fastlege

Betydelig vekst blant barn og unge
Statistikken fra SSB viser også at det etter en ekstraordinær nedgang i antall konsultasjoner i 2020 blant de aller yngste (0–5 år) og aldersgruppen som tilsvarer elever i videregående skole (16–19 år), var en betydelig vekst i disse aldersgruppene i fjor.

Blant de yngste var nivået igjen noe høyere enn i 2019, mens det blant ungdommene fremdeles var lavere enn før pandemien.

I aldersgruppene mellom 20 og 66 år var økningen i legekontakter sterk allerede i 2020. Dette var også aldersgruppene som da hadde høyest forekomst av legebesøk i forbindelse med mistenkt eller påvist covid.

Også i 2021 lå antall legekontakter av denne årsaken høyt blant unge og middelaldrende voksne, men nivået var blitt enda høyere blant barn og unge i skolealder (6-19 år).

Veksten i antall konsultasjoner i legevakttjenesten var fra 2020 til 2021 på to prosent. Her utgjorde elektroniske konsultasjoner bare drøyt tre prosent av det totale antallet, viser SSBs statistikk.

Aktuelt: Fastleger følte seg uforberedt på å ta imot flyktninger med psykiske plager

Powered by Labrador CMS