Helsebyråd i Bergen Ruth Grung (Ap).
Helsebyråd i Bergen Ruth Grung (Ap).

Helsebyråd vil ha 16 dagers egenmelding til alle for å lette byrden for fastlegene

Ruth Grung (Ap) mener fastlegene driver med for mye dokumentasjon av sykefravær for arbeidstakere.

Publisert

Bergens helsebyråd Ruth Grung (Ap) foreslår å utvide egenmeldingsperioden til 16 dager for å lette presset på fastlegene, meldte Klassekampen onsdag.

– Vi må se på alt som kan lette hverdagene til fastlegene og bruke fastlegene best mulig. Det samsvarer med at helsevesenet skal være mer tillitsbasert, sier Grung til Dagens Medisin.

Bergen har 256 fastleger, og Grung ser at de bruker veldig mye tid på attester på sykefravær uten at det er en medisinsk grunn til kontakt med helsevesenet.

– Det er stort sett ting man vet hvordan man kan behandle, for eksempel med en Paracet, sier Grung.

Hun mener regjeringen med helseminister Ingvild Kjerkol må se på muligheten for å innføre 16 dagers egenmelding for alle.

Virksomheter kan allerede i dag akseptere egenmelding i opptil 16 dager, men kan kreve legeerklæring etter dag tre.

– Veldig positivt

Grung jobbet på starten av 2000-tallet i Nav da IA-ordningen ble etablert, da utvidet egenmelding var et av tiltakene.

– Min erfaring fra inkluderende arbeidsliv var at dette var veldig positivt. Det er bare en liten andel av befolkningen som misbruker denne ordningen, sier helsebyråden.

Fram til 2019 hadde ansatte i IA-virksomheter rett til egenmeldt sykefravær på inntil åtte dager sammenhengende, og til sammen 24 dager per år.

Den nyeste IA-avtalen som gjelder fra 2019 og ut 2024 oppfordrer alle virksomheter til å vurdere ordningen med utvidet egenmelding.

– Uhensiktsmessig bruk av legeressurser

Leder for Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev er mer enn enig i at 16 dagers egenmelding er et tiltak som vil lette noe av fastlegenes arbeidsbyrde.

– Vi tenker at dokumentasjon av sykdom er uhensiktsmessig bruk av legeressursene i kommunene når det ikke er medisinsk årsak til kontakten. Legene skal selvfølgelig involveres når et er medisinsk behov, understreker Klev.

Det er ikke kjent hvor mye tid fastleger bruker på å dokumentere fravær for arbeidstakere. Klev mener at man likevel bør avlaste fastlegene der det er mulig.

– Vi vil uansett trenge flere fastleger, men det handler også om å finne enkeltelementene som kan avhjelpe situasjonen, selv om de kanskje ikke hver for seg gir enorm avlastning. Slik kan en reversere noe av utviklingen over tid med stadig økte oppgaver som samlet sett har blitt for mye.

Arbeidsgiveren skal uansett betale sykepenger i en periode på opptil 16 kalenderdager, også kalt arbeidsgiverperioden.

Klev mener det er hensiktsmessig at det er mulig å bruke egenmelding i denne perioden.

– Jeg tenker at man må se på om sykmeldingsregelverket i dag gir hensiktsmessig ressursbruk, sier Klev.

Powered by Labrador CMS