POLLENPLAGER: – Når under ti prosent av de rammede pollenbehandles optimalt, er det avgjørende at leger og pasienter informeres godt om at vaksinasjon finnes i både sprøyte- og tablettform på blå resept, ifølge innleggsforfatteren.
POLLENPLAGER: – Når under ti prosent av de rammede pollenbehandles optimalt, er det avgjørende at leger og pasienter informeres godt om at vaksinasjon finnes i både sprøyte- og tablettform på blå resept, ifølge innleggsforfatteren.

«Alle» må få vite mer om pollenbehandling

Fordi pollenallergi er en systemsykdom som kan være alvorlig og svært livsreduserende, er det avgjørende for både leger og pasienter å ha tilstrekkelig informasjon om hva slags behandling som finnes der ute.

Publisert
Sverre Steinsvåg
Sverre Steinsvåg

ÉN MILLION ALLERGISKE nordmenn gruer seg nå til pollensesongen. For mange gir sykdommen svært alvorlige utslag. Likevel får ikke legene nok informasjon om viktigheten av – og metodene for – optimal allergibehandling.

Halvparten av dem som er rammet av pollenallergi, har alvorlige til moderate plager. Dette utgjør en gruppe på 500.000 nordmenn som presterer dårligere enn de ellers ville ha gjort, på ulike arenaer i livet. For dem som har de mest alvorlige plagene, innebærer dette at de havner utenfor arbeid og skole, rett og slett fordi de ikke makter.

LIVSREDUSERENDE SYKDOM. Når vi vet at under ti prosent av de rammede får optimal pollenbehandling, er det klart at dette kommer med en stor kostnad for både individet og samfunnet. Derfor er det avgjørende at myndighetene tar ansvar og informerer bedre om optimal pollenbehandling – både til leger og pasienter.

Pollenallergi er en systemsykdom som går utover hele kroppen. Den kan være alvorlig og svært livsreduserende. Nettopp derfor er det avgjørende at vi som samfunn sitter med tilstrekkelig informasjon om hva slags behandling som finnes der ute. Informasjon om tilgjengelige behandlinger må komme fra legen når en pasient forteller om plagene sine. Da er det viktig at legen har god kjennskap til det mest optimale behandlingsløpet for hver pasient.

EFFEKTIV BEHANDLING. Det er et paradoks at det skrives mye i mediene om pollensesong og pollenplager, samtidig som det er et stort kunnskapshull i samfunnet når det gjelder løsningene vi har tilgjengelig. I dag finnes det nemlig meget effektive behandlinger for pollenallergi. Men hvor mange leger og pasienter kjenner til dette?

Allergivaksinasjon, også kjent som hyposensibilisering eller allergenspesifikk immunterapi, er en behandlingsmetode som tar tak i den bakenforliggende årsaken til problemet, og kan gjøre at pasienten blir helt kvitt allergien sin. Pollenvaksinasjon finnes både i sprøyte- og tablettform, og er godkjent på blå resept.

I dag finnes det meget effektive behandlinger for pollenallergi. Men hvor mange leger og pasienter kjenner til dette?

TETT KUNNSKAPSHULLET! Tidligere måtte pasienten innom spesialisthelsetjenesten for å få pollenvaksine, men nå kan allmennleger og fastleger skrive ut medisinene.

Både pasienter og leger bør få mer informasjon om pollenvaksinen og hvordan den fungerer, slik at vi virkelig kan få fart på behandlingen av pollenallergikere.

Dette vil spare samfunnet for enorme kostnader, og det vil bedre livet til hundretusenvis av nordmenn.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS