HANDLINGSPLAN: Introduksjonsavtaler er ett av tiltakene i Handlingsplan for allmennlegetjenesten, og vil gi leger rett til trygderefusjon når de jobber på fastlegers lister.

Foto: Getty Images

Nå kan kommuner søke introduksjonsavtaler i allmennmedisin

Tiltaket skal bidra til at flere leger blir spesialister i allmennmedisin.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Kine Lynum, programleder for Handlingsplan for allmennlegetjenesten Foto: privat

Introduksjonsavtaler er ett av tiltakene i Handlingsplan for allmennlegetjenesten. 

– Det er mange fordeler med introduksjonsavtaltaler for både kommune, fastleger og for legen i spesialisering, sier Kine Lynum, programleder for Handlingsplan for allmennlegetjenesten i en nyhetsmelding.

Flere fordeler

Mange kommuner sliter med stadig utskifting av leger i stillinger på sykehjem, legevakt og KAD, fordi leger sier opp fordi de må videre til et annet sted for å fullføre spesialiseringen sin. Med introduksjonsavtaler får kommuner mulighet til å tilrettelegge slik at legen kan bli spesialist i kommunen, og med det bidra til økt stabilitet og kvalitet i legetjenestene.

For fastlegene gjør vil en introduksjonsavtale gjøre at de får redusert sin arbeidsbelastning ved at en ekstra lege kommer inn på kontoret og følger opp deler av pasientlisten.

I motsetning til vikaravtaler gir ordningen fleksibilitet knyttet til at både introduksjonslegen og fastlegen kan jobbe samtidig på kontoret, skriver Helsedirektoratet.

Ferske leger får prøvd seg

For leger som i dag er ansatt i andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen, vil introduksjonsavtaler være en fleksibel måte å fullføre spesialiseringen på. Introduksjonsavtaler kan også bidra til at ferske leger får prøvd seg i en fastlegepraksis, som kan bidra til økt rekruttering.

– Allmennmedisin er et fantastisk fag. Likevel er mange unge leger er usikre på om de ønsker å bli fastlege. Det er et stort ansvar helt fra man starter som fastlege, og det er viktig å legge forholdene til rette for at unge leger mestrer dette. Introduksjonsavtaler gir leger mulighet til å prøve allmennmedisin, i et tilrettelagt løp, uten krav til binding og ansvar for drift av legekontoret. Dette er en viktig forskjell fra å investere i egen praksis og inngå fastlegeavtale, sier Lynum.

Allmennmedisin er et fantastisk fag. Likevel er mange unge leger er usikre på om de ønsker å bli fastlege. Kine Lynum

Ingen egne midler

Det følger ikke egne midler med ordningen. Kommunen kan søke om tilskudd til introduksjonslegen gjennom det nye nasjonale tilskuddsordningen til ALIS-avtale som vil bli lyst ut i mars.

Det er opp til avtalepartene (kommune, fastleger og introduksjonslege) å bli enige om fordelingen av kostnader ved gjennomføringen av introduksjonsavtalen.

Det er kommunen som søker Helsedirektoratet om rett til å inngå introduksjonsavtale med sine leger. Helsedirektoratet kan fordele inntil 65 avtaler. Søknadsfristen er 15. mars.

Powered by Labrador CMS