AKUTTSENTERET: Innflytting til det nye akuttsenteret var i november 2021. Akuttsenteret består av akuttmottak og avklaringsenhet som har 28 senger.

Foto: Ellen Holtan Folkestad

Fylkeslege om tilsynssak mot Sykehuset i Vestfold: – Vi ønsker rask saksbehandling

– Vi presiserte hva slags opplysninger det er vi ønsker fra sykehuset, sier Sigmund Skei, fylkeslege i Vestfold og Telemark, om møtet mellom Sykehuset i Vestfold (SIV) og Statsforvalteren som ble avholdt fredag.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Dagens Medisin har tidligere omtalt at Legeforeningen ved Sykehuset i Vestfold den 12. januar sendte en bekymringsmelding om pasientsikkerheten i sykehusets nye akuttsenter.

Foretakstillitsvalgt ved sykehuset uttalte til Dagens Medisin at det etter deres syn ikke gis forsvarlig helsehjelp på sykehusets nye akuttsenter.

Sigmund Skei, fylkeslege i Vestfold og Telemark. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Les også: Leger om nytt akuttsenter: – Uforsvarlig

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold uttalte at forsvarlighet nå blir vurdert gjennom Statsforvalterens tilsyn.

Fredag hadde sykehuset og Statsforvalteren første møte om tilsynssaken som er åpnet mot sykehuset.

Frist ut februar
Sigmund Skei, fylkeslege i Vestfold og Telemark sier til Dagens Medisin at møtet var et innledende arbeidsmøte for å klargjøre hva Statsforvalteren ønsker fra sykehuset.

– Vi presiserte hva slags opplysninger det er vi ønsker fra sykehuset. Vi ønsker en rask saksbehandling derfor er det viktig med mest mulig spisset problemstilling.

Skei sier at sykehuset har ut februar måned på å svare ut fylkeslegen og statsforvalterens spørsmål.

– Hva spør dere om?

Stein Kinserdal, administrerende direktør ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Sykehuset i Vestfold

– Det handler om hvilke tiltak sykehuset planlegger, hvilke risiko-analyser som er gjort, hvilke avvik som er kommet inn og hvilke tiltak som er gjort underveis etter innflytting i akuttsenteret.

– Vi vet at de har jobbet med dette siden innflytting da det ble tatt i bruk et nytt konsept som man ikke helt har rukket å «kjøre inn»- og havnet på hælene, blant annet på grunn av korona-epidemien, sier Skei.

– Jobber med rekruttering
Stein Kinserdal sier sykehuset imøteser de spørsmål Statsforvalteren har og oversender den informasjonen som etterspørres.

Om situasjonen slik den er nå sier Kinserdal at sykehuset jobber med å få flere tiltak på plass, og at man følger situasjonen i akuttsenteret tett.

– Tiltakene handler dels om økt bemanning og kompetanse i mottaksdelen av akuttsenteret, forsterking av medisinsk operativ ledelse og innføring av koordineringsressurs. Samtidig jobbes det med rekruttering av sykepleiere.

Powered by Labrador CMS