KVALITETSSIKRING: Både statssekretær Inger Klippen (H) og KS-styreleder Bjørn Arild Gram fremhever hvor viktig den nye kvalitetssikringsrapporten er for det videre arbeidet med Akson. Samtidig gis kommunene svært liten mulighet til å gjøre seg kjent med innholdet i rapporten, før de eventuelt signerer en intensjonserklæring der de gir sin støtte til det omstridte journalprosjektet.

Foto: Arkvifoto/KS

Ny Akson-rapport kommer samme dag som kommunene må svare

Kommunene får bare få timers frist til å sette seg inn i en ekstern kvalitetssikring som skal være grunnlag for videre behandling av Akson, før de eventuelt signerer intensjonserklæringen om at de støtter prosjektet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

  • Dagens Medisins artikler om Akson og En innbygger en journal er samlet her.
    Den 1.juli legger Direktoratet frem en ekstern kvalitetssikring for Akson, det nasjonale kommunale journal – og samhandlingsprosjektet. Prosjektet er omstridt, og de samlede kostnadene er beregnet til 22 milliarder. Det vil ta om lag ti år før alle kan ta løsningen i bruk.

Kvalitetssikringen vil komme med konklusjoner og anbefalinger for hvordan man skal gå videre med prosjektet.

Rapporten fremheves som et svært viktig underlag når Stortinget eventuelt skal fatte en beslutning om hvorvidt staten skal være med videre i 2021.

Den 1. juli er også fristen som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har satt for når kommunene må gi svar på om de ønsker å være med på prosjektet, ved å signere en intensjonserklæring.

Dette betyr at kommunene får noen få timer til å gjøre seg kjent med anbefalingene og konklusjonene rapporten gir, før de eventuelt velger å signere.


Dagens Medisin har spurt KS om hvordan de ser på at fristen for å signere er satt til samme dag som rapporten kommer, om KS mener at kommunene vil være tjent med å få gjøre seg kjent med innholdet i kvalitetssikringen før de må ta beslutning om å signere – og om KS har informert kommunene om dette?

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram, fremhever nettopp at den eksterne kvalitetssiktingen er viktig for kommunenes videre engasjement og forpliktelse til det videre arbeidet:
– Ambisjonen er at før den enkelte kommune i 2021 skal ta stilling til videre veivalg skal det foreligge et godt beslutningsgrunnlag som den enkelte kommune kan ta stilling til, svarer Gram.

Han viser til intensjonserklæringen som en «invitasjon til å delta i det videre arbeidet med Akson».

– Ikke alt er avklart gjennom forprosjektet. I underlaget som kommunene har fått til behandling, er det derfor beskrevet flere områder det jobbes videre med nå i 2020 med utgangspunkt i rammene fra forprosjektet.

– Ambisjonen er at før den enkelte kommune i 2021 skal ta stilling til videre veivalg skal det foreligge et godt beslutningsgrunnlag som den enkelte kommune kan ta stilling til. 

Og videre:

– Kommunene er kjent med at det som en del av dette pågår en ekstern kvalitetssikring som grunnlag for videre behandling av Akson i både regjeringen og stortinget. Konklusjonene og anbefalingene fra ekstern kvalitetssikrer vil dermed også være viktig for kommunenes videre engasjement og forpliktelse til det videre arbeidet.

– Samtidig vil den eksterne kvalitetssikringen legge stor vekt på at flest mulig kommuner signerer intensjonserklæringene før de gir sine vurderinger til departementet.

– Eventuelle påpekninger og tiltak fra rapporten vil være svært viktig for kommunene i å stille tydelig krav til helseaktører og leverandører og dermed redusere risiko for gjennomføring av Akson, uttaler Gram til Dagens Medisin i en epost.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Inger Klippen (H), sier til Dagens Medisin via epost at fristen er satt fordi «kommunene som har vært tettest på forprosjektfasen har signalisert et sterkt ønske om å opprettholde fremdriften».

 – For at staten skal være med å finansiere sin andel av Akson må det sannsynliggjøres at et tilstrekkelige antall kommuner ønsker å ta felles kommunal journal i bruk.

– Intensjonserklæringen vil sammen med KS2 være en del av underlaget før Stortinget eventuelt kan fatte en beslutning om statens videre involvering i 2021. Kommunene som har vært tettest på forprosjektfasen har signalisert et sterkt ønske om å opprettholde fremdrift, derfor er fristen satt til 1. juli 2020, heter det fra Klippen.

Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) skal i følge Direktoratet for e-helse legges frem på møtet i Nasjonalt e-helsestyre den 1. juli. Det er departementet som har bestemt fristen for signering, viser direktoratet til.

Avhengig av støtte fra kommunene

  • Akson er helt avhengig av kommunenes støtte for å kunne realiseres. Dersom ikke nok kommuner blir med, vil ikke staten bidra med penger:
  • Akson er tenkt å skulle finansieres som et spleiselag mellom staten og kommunene, vil staten bare finansiere sin andel dersom et tilstrekkelig antall kommuner (i innbyggertall) signerer.
  • Minst halvparten av kommunene (i innbyggertall) utenfor Helse Midt, må signere, er kravet fra Helse -og omsorgsdepartementet.
  • Intensjonserklæringen er ikke forpliktende for kommunene, men skal gjøre regjeringen trygg på at «kommunene stiller seg bak forutsetninger for, og det videre arbeidet med å realisere Akson», heter det fra helseministeren.
Powered by Labrador CMS