Riksrevisor Per Kristian Foss.

Foto: Vodar Sandnes

Massiv kritikk av arbeidet med «Én innbygger – én journal»

Riksrevisjonen nær slakter helsemyndighetenes arbeid med den store IKT-visjonen i helsevesenet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Riksrevisjonen har undersøkt Helse- og omsorgsdepartementets og Direktoratet for e-helses jobb med Én innbygger – én journal.

I sum er det få lovord om arbeidet med visjonen som har pågått i årevis.

Riksrevisjonen oppsummerer det de anser som sterkt kritikkverdig slik:

  • Utredningen av Én innbygger – én journal har hatt betydelige svakheter.
  • Helse- og omsorgsdepartementet ikke har fulgt opp, kvalitetssikret og rapportert på en god måte.
  • Direktoratet for e-helse i 2020 nedprioriterte samhandlingsløsningen i forprosjektet for Akson, selv om behovet da hadde vært godt kjent i fem år.

Videre mener de det er alvorlig at pasientens legemiddelliste,  den elektroniske oversikten over pasienters legemidler, er forsinket.

–  Utredningen av Én innbygger – én journal har, til tross for stort omfang og over åtteårs varighet, betydelige svakheter, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen som legges frem tirsdag.

–  Vi anser det som alvorlig at legemiddellisten er blitt forsinket, og at dette delvis er på grunn av mangelfull styring, skriver Riksrevisjonen.

–  Selv om kompleksiteten i å innføre en slik løsning er stor, er pasientskader som følge av dårlig oversikt over legemidler en stor utfordring for pasientsikkerheten.

–  Vi mener også det er sterkt kritikkverdig at Direktoratet for e-helse i 2020 gjorde en aktiv nedprioritering av samhandlingsløsningen i forprosjektet for Akson - spesielt ettersom behovet for en slik løsning da hadde vært kjent i nesten fem år.

Det var Direktoratet for e-helse, som ble opprettet i 2016, som etterhvert fikk ansvaret for å virkeliggjøre visjonen fra stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal», som kom i 2012. Den skulle løse problemet med at helsevesenet besto av mange små systemer som virket hver for seg, og som ikke snakket sammen.

Kritikken mot det foreslåtte journal og samhandlingsløsningen Akson haglet fra nær alle aktører i fjor: Politikere, Legeforeningen, IKT-Norge, leverandører og forskere advarte sterkt mot milliardprosjektet.

Les alle Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson her

Riksrevisjonen betoner i tillegg at sentrale fagmiljøer ikke har blitt tilstrekkelig involvert, og utredningene kunne vist til et bredere forskningsgrunnlag.

–  Det valgte konseptet for Akson har høy kompleksitet, usikkerhet og risiko, men Direktoratet for e-helse har avvist noen forslag om å dele opp tiltaket som kunne ha redusert risikoen.

–  Konsekvensene for helsenæringen er ikke tilstrekkelig vektlagt, skriver de i rapporten.

Powered by Labrador CMS