– KS og kommunene har behov for å sikre kommunesiden tungt eierskap i arbeidet frem mot et godt beslutningsgrunnlag, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Arkivfoto.  Foto:

– KS og kommunene har behov for å sikre kommunesiden tungt eierskap i arbeidet frem mot et godt beslutningsgrunnlag, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram. Arkivfoto.

Foto:

KS etablerer Akson-selskap

Etter at det kommunale journal- og samhandlingsprosjektet Akson ble delt i to, har nå KS etablert et eget selskap. De er så langt eneste eier.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Akson, den nasjonale kommunale journal- og samhandlingsløsningen som Direktoratet for e-helse har foreslått, har bestått av to deler: En som handler om samhandling og en som dreier seg om selve den felles journalen.

Navnet Akson brukes nå kun om journalløsningen.

Debatten om prosjektet tiltok i styrke i fjor. Den massive kritikken, som dreide seg om flere sider ved Direktoratets arbeid med prosjektet, ble også omtalt som svært krevende av daværende direktør Christine Bergland. Hun sa opp jobben i høst.

Selskapet som KS nå etablerer, er er interimsorganisasjon - en foreløpig organisasjon - og etableres under forutsetning av at det tegnes en samarbeidsavtale med staten.

– Staten har viktige roller i arbeidet, også med tanke på ønsket eierrolle i en fremtidig selskapskonstruksjon. Det skal også inngås samarbeidsavtaler med foregangskommuner, heter det fra KS.

Det er ikke klart ennå hvem som skal lede det nye selskapet, opplyser KS til Dagens Medisin.
– KS og kommunene har behov for å sikre kommunesiden tungt eierskap i arbeidet frem mot et godt beslutningsgrunnlag. Vi har fått et tydelig oppdrag gjennom statsbudsjettet om å oppdatere styringsgrunnlaget for det videre arbeidet i tråd med anbefalinger om stegvis utvikling av en åpen plattformløsning. Det må være tydelig at dette er et godt og bærekraftig alternativ for våre medlemmer, uttaler Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, i en pressemelding.

En kvalitetssikringsrapport om prosjektet som kom i juni i fjor, inneholdt en lang liste med beskrivelser av kritiske punkter ved prosjektet. Rapporten anbefalte blant annet at staten burde gå inn som eier, fordi «et kommunalt eid aksjeselskap med inntil 291 eiere (kommuner) gir en stor risiko for at man ikke oppnår en helhetlig nasjonal styring av en sektor der systemer, prosjekter og lovregler er så sterkt sammenknyttet».

Bjørn Arild Gram sa da til Dagens Medisin at det var uaktuelt:

– Det er helt uaktuelt, og vi mener det er en feilvurdering. Akson skal implementeres og operasjonaliseres lokalt, så det å beskrive et tvangsmessig og statlig styrt opplegg, det tror jeg blir veldig feil. 

Til Aftenposten onsdag sier Gram at det naturlig at KS går inn som eneeier i den fasen prosjektet er i nå.

–  Dessuten er det mer effektivt enn å vente på at den enkelte kommune skal beslutte om de vil være med eller ikke. At KS tar styringen selv, vil gi kommunene mer tid og bedre grunnlag for å bestemme seg, sier Gram til Aftenposten.

Kvalitetssikrings-rapporten (KS2), hadde som formål å kvalitetssikre det såkalte sentralt styringsdokument (SSD) om Akson som ble lagt frem i mars.

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

Den rettet sterkt kritikk mot store deler av prosjektet slik var tenkt - både den delen som handlet om selve pasientjournalen, og den delen som omfattet en løsning for samhandling.

Det er fortsatt flere uavklarte spørsmål om hvordan journalløsningen, som altså skal sikre at kommunene får felles journal, skal bli til virkelighet.

Løsningen vil ikke omfatte kommunene i Helse Midt-Norge fordi de lager sitt eget system, Helseplattformen.

Powered by Labrador CMS