BER OM STØTTE: Helseminister Bent Høie (H) gjentok sin bønn til kommunene om å  støtte til det kommunale journaprosjektet Akson under et digitalt, såkalt stormøte, i regi av KS tirsdag.

Foto: Skjermdump

Tre småkommuner støtter omstridt journalprosjekt

For å realiseres må minst halvparten av Norges kommuner, i innbyggertall, signere en intensjonserklæring som signaliserer at de støtter Akson. Norges minste kommune har signert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette handler om

Direktoratet for e-helse anbefaler en nasjonal journal- og samhandlingsløsning for kommuner: «Akson»Flere aktører retter knallhard kritikk mot planene, fordi de mener det blir for svært, for dyrt og utdatert.Nå ber Høie kommunene bli med.Dersom ikke nok kommuner blir med, vil ikke staten bidra med penger.

Akson er en kommunal journal - og samhandlingsløsning til rundt 11 milliarder kroner, som planlegges å kunne tas i bruk av alle kommuner i Norge (utenom dem i Helse Midt-Norge) innen 2030.

  • Helse Midt-Norge har sitt eget journalprosjekt – Helseplattformen – som også inkluderer kommunene, og de omfattes derfor ikke av Akson-prosjektet.

Prosjektet har fått kritikk fra flere ulike hold, og er blant annet omstridt fordi det hersker uenighet om måten Direktoratet for e-helse ønsker å løse dette på.

Les Dagens Medisins artikler om Akson her

Nylig ble alle kommunene bedt av helseminister Bent Høie (H) om å støtte prosjektet ved å signere en intensjonserklæring.

Ettersom Akson er tenkt å skulle finansieres som et spleiselag mellom staten og kommunene, vil staten bare finansiere sin andel dersom et tilstrekkelig antall kommuner (i innbyggertall) signerer.

Her kan du lese intensjonserklæringen.

Minst halvparten av kommunene (i innbyggertall) utenfor Helse Midt, må signere, er kravet fra Helse -og omsorgsdepartementet, ifølge Direktoratet for e-helses forprosjektrapport.

Tirsdag innledet Høie på Digitalt stormøte om Akson, i regi av KS.

Her viste han til at Akson-prosjektet nå er i en fase der det gjennomgår ekstern kvalitetssikring.

–  Vi har et behov for å vite at kommunene støtter opp om tiltaket, derfor har jeg sendt brev om intensjonserklæring. Den skal signalisere kommunenes støtte om å delta videre i arbeidet med Akson.

–  Tre kommuner har signert erklæringen; Utsira, Nore og Uvdal og Farsund, sa Høie.

Ifølge SSBs tall over innbyggerantall (4.kvartal 2019) har de tre kommunene følgende antall innbyggere:

Utsira: 198

Nore og Uvdal: 2439

Farsund: 9691

–  Jeg håper flere kommuner følger eksemplet deres, sa Høie.

Fristen for å signere er 1.juli.

Arbeidet med Én innbygger, en journal, har pågått i nær sju år, og startet med stortingsmeldingen Meld. St. 9 (2012-2013) «Én innbygger – én journal»  som satte mål for IKT-utviklingen i helse-Norge.

Siden den gang har Helse Midt-Norge satt i gang sitt eget prosjekt, Helseplattformen. Samtidig videreutvikler Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest sine egne journalløsninger.

Powered by Labrador CMS