–  Det er ikke ulovlig å klippe og lime, men i denne sammenhengen fremstår dette som et rent salgsframstøt, sier Anette Fosse. I presentasjonen KS sender ut til kommunene om intensjonserklæringen for Akson, har de limt inn en faksimile fra et intervju hun gjorde med NRK i september i fjor.

Foto: Skjermdump KS-brosjyre

Reagerer på å bli brukt i «salgsframstøt» fra KS: – Frekt og uetterrettelig

– KS har ikke spurt meg om å bruke mitt navn og bilde på denne måten. Jeg oppfatter det som frekt og uetterrettelig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette sier Anette Fosse, leder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Hun forteller at hun ble svært overrasket da hun oppdaget at hun var viet en hel side i KS’ informasjonsmateriale om Akson, den kommunale journal- og samhandlingsløningen som Direktoratet for e-helse anbefaler.

– Det gir et inntrykk av at jeg støtter Akson. Det gjør jeg ikke, sier Anette Fosse. Foto: Anne Grete Storvik

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

– Fremstår som et rent salgsframstøt
Materialet blir sendt til kommunene for å overbevise dem om å signere intensjonserklæringen om prosjektet.

I presentasjonen er det brukt et bilde og tittel fra et intervju Fosse gjorde med NRK i september i fjor, der hun snakker om dårlige journalsystem på norske sykehjem.

– Det er ikke ulovlig å klippe og lime, men i denne sammenhengen framstår dette som et rent salgsframstøt. Når kolleger ser dette og spør meg om jeg er med på Akson, så blir dette feil. Da er det viktig for meg at det kringkastes at jeg er av samme oppfatning som Legeforeningen når det gjelder Akson.

– Det gir et inntrykk av at jeg støtter Akson. Det gjør jeg ikke. KS har ikke spurt meg om å bruke mitt navn og bilde på denne måten. Jeg oppfatter det som frekt og uetterrettelig, sier Fosse til Dagens Medisin.

I tillegg til å være NSDM-leder, har Fosse jobbet mye med samhandling, og hun har tidligere sittet i kommunestyret i Mo i Rana. Derfor reagerer hun på at hennes navn blir brukt på denne måten.

– Jeg har sendt mail til KS, og de har beklaget, sier hun.

– Brukes som sannhetsvitne
– En av mine bekymringer er at fremleggene fra KS der man skal overtale kommunene til å signere intensjonserklæringen, så er ingen motforestillinger tatt med. Det ville vært naturlig å ta med både fordeler og ulemper. Her gis det en skjev framstilling. Det vekker ikke tillit.

– Og jeg reagerer på at Legeforeningen brukes som sannhetsvitne uten å nevne at de er kritiske til Akson, sier Fosse.


KS: – Opptatt av gi en saklig fremstilling

På spørsmål til KS om hvorfor de ikke spurte Fosse før de laget presentasjonen, og om hva de mener om Fosses uttalelser om at KS gir en skjev og ubalansert fremstilling av Akson, svarer Terje Wisner, programdirektør for Akson i KS, dette:

– Faksimile fra NRK den 4. september 2019 er brukt som illustrasjon på dagens utfordringer. Det er brukt i en presentasjon og ikke i et saksfremlegg.

– Har bedt om avklaringer
– KS er opptatt av å gi en saklig fremstilling slik at kommunene selv kan ta stilling til om de ønsker å signere på en intensjonsavtale. KS har underveis i arbeidet pekt på at det gjenstår flere viktige avklaringer. Vi har også understreket overfor HOD at det må gjøres før kommunene kan ta forpliktende stilling til videre veivalg. Dette er de samme spørsmålene som Oslos og Bodøs politiske ledelse viser til, svarer Wistner, og videre:

– Legeforeningen har hele veien blitt invitert aktivt inn i kommunesektorens arbeid om Akson.

Wistner viser også til at KS sin støtte til igangsetting av forprosjektet har tatt utgangspunkt i felles enighet med Legeforeningen om hvilke prinsipper som skulle ligge til grunn for arbeidet.

– KS og deltagende kommuner har lagt dette til grunn for alle innspiller og posisjoner inn mot forprosjektets arbeidet. KS håper på et godt og konstruktivt samarbeid med Legeforeningen om det videre arbeidet med Akson, sier Wistner.

Intensjonserklæringen om Akson

I likhet med helseminister Bent Høie (H) ber også KS om at kommunene gir sin støtte til å gå videre med Akson.

Journal- og samhandlingsløsningen, som kan koste opp mot 22 milliarder,  er forventet å kunne tas i bruk av alle, om ti til femten år.

Helseministeren ba den 24. april kommunene om å støtte prosjektet ved å signere en intensjonserklæring, for å vise at de er med videre. Den er ikke økonomisk forpliktende, men ment som en støtteerklæring.
Ettersom Akson er tenkt å skulle finansieres som et spleiselag mellom staten og kommunene, vil staten bare finansiere sin andel dersom et tilstrekkelig antall kommuner (i innbyggertall) signerer innen 1.juli.

Minst halvparten av kommunene (i innbyggertall) utenfor Helse Midt, må signere, er kravet fra Helse -og omsorgsdepartementet, ifølge Direktoratet for e-helses forprosjektrapport

Flere kommuner har bedt om utsettelse av fristen, og sier de må få svar på flere spørsmål før de vurderer å signere.

Powered by Labrador CMS