Ny rapport: Konsulenter ikke inhabile

Advokatfirmaet Kluge AS konkluderer med at Direktoratet for e-helse ikke har brutt «anskaffelsesrettslige prinsipper» da de leide inn PwC i forprosjektet til Akson.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet ba nylig om flere svar og utfyllende opplysninger om Direktoratet for e-helses bruk av konsulenter.

Dette kom etter at direktoratet i august leverte en rapport der de hadde gransket seg selv, og kommet fram til konsulentbruken ikke var i strid med regelverket. Samtidig har særlig Aftenposten i flere artikler omtalt konsulentbruken og bruk av konsulentselskapet PwC, i forbindelse med forprosjektene til Èn innbygger, èn journal og Akson.

Akson er den omstridte kommunale journal- og samhandlingsløsningen som Direktoratet for e-helse foreslår.

I den nye rapporten viser Direktoratet for e-helse til at de utover å gi en egen vurdering av spørsmålene fra HOD, også har innhentet en ekstern vurdering av juridiske problemstillinger fra Kluge Advokatfirma AS.

Gjennomgangen oppsummeres slik av direktoratet:
– Aktiviteten fra innleide ressurser i prosjektet høsten 2018 var godt fundert i konsulentavtalen som gjaldt på dette tidspunktet.

Og videre:

– Leverandørene som deltok i arbeidet høsten 2018 fikk ikke en urimelig konkurransefordel på grunn av oppgavene de bidro med.

Advokatfirmaet Kluge AS konkluderer slik:

«Basert på de gjennomgåtte overordnede vurderinger er det vår oppfatning at direktoratet ved tildelingen av avrop 18/851 til PwC ikke har brutt anskaffelsesregelverket, verken fordi PwC skulle vært avvist som rådgiverinhabil i minikonkurransen, eller fordi direktoratet på annet vis har brutt grunnleggene anskaffelsesrettslige prinsipper».

- Jeg er glad for at eksterne jurister støtter vår vurdering om at det ikke foreligger brudd på regelverket, sier direktør Christine Bergland i en pressemelding.

Powered by Labrador CMS