Debatten går varm om Direktoratet for e-helses omstridte IT-prosjekt som skal gi kommunene en felles e-helseløsning og journal. Foto:

Debatten raser om omstridt IT-prosjekt

Det rettes sterk kritikk mot Direktoratet for e-helses IKT-prosjekt om felles kommunal løsning, men direktoratet og KS tilbakeviser kritikken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dagens Medisin har i flere artikler omtalt Direktoratet for e-helses prosjekt Akson.

Dette er en ny nasjonal kommunal journal og samhandlingsløsning som skal omfatte 291 kommuner. Direktoratet for e-helse har anbefalt den nasjonale journalløsningen for kommunene, konsept 7, som altså har fått navnet Akson.

Helseministeren har uttalt det felles systemet «vil ta oss et stort skritt nærmere målet om Én innbygger – én journal».

Flere aktører har gitt prosjektet, som er i forprosjektfasen, hard medfart.

Direktoratet: – Gir best avkastning for skattepengene.
Kritikerne mener det er for stort og vil ta alt for lang tid. Det er beregnet til å koste minst 11 milliarder kroner.

Direktoratet for e-helse har flere ganger avvist at prosjektet er «gigantisk» og forsikret om at prosjektet skal deles opp i biter - og at de står fast ved at de mener Akson (konsept 7) er det beste valget av kommunal journal.

Direktør i direktoratet, Christine Bergland, sier også at det er dette konseptet som gir best avkastning for skattepengene.

– Akson åpner for at alle kommuner og fastleger som ønsker dette, kan benytte én felles journalløsning med helhetlig samhandling med øvrig helsetjeneste. Konseptet stiller også krav til en åpen løsning som gjør at næringen kan tilby andre innovative e-helse løsninger i samspill med både denne og andre nasjonale e-helseløsninger.

– Dette gjør at konseptet er fremtidsrettet, samtidig som det gir best avkastning på skattepengene, sier Bergland.

– Slike løsninger er i tråd med internasjonale trender, har hun uttalt til Dagens Medisin.  

Nylig rettet imidlertid en av deltakerne i legegruppen til Akson, Susanne Monica Prøsch, sterk kritikk mot prosjektet. Prøsch er spesialist i allmennmedisin og kommuneoverlege i Sandefjord.

Hun mener Akson «kaster blår i øynene på håpefulle helseledere og rådmenn», og skriver:

– Som deltaker i legegruppen til Akson fastholder jeg at kommunens helsepersonell ikke ønsker seg tilgang til de andre faggruppenes journal fordi det blir helt umulig å ta ansvar for et nærmest ubegrenset informasjonstilfang.

– Det helsepersonell i kommunene etterlyser, er lett tilgang til oppsummert informasjon. Det er en stor forskjell, skriver hun i dette innlegget.

KS: – Stemmer ikke
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, svarer imidlertid med å si at Prøsch sin beskrivelse av virkeligheten «ikke stemmer».

Også Karl Vestli, divisjonsdirektør for strategi og portefølje, Direktoratet for e-helse, svarer på kritikken fra Prøsch, og han viser til at hun «omtaler Akson som et anskaffelsesprosjekt med en prislapp på 11 milliarder kroner»:

«Summen på 11 milliarder er et samfunnsøkonomisk estimat av hele Akson-tiltaket, som omfatter både innføring og løsninger for samhandling mellom kommune og spesialist, i tillegg til å innføre en kommunal pasientjournalløsning», skriver Vestli, og videre:

– Det er ikke snakk om å anskaffe en journalløsning for dette beløpet. Denne summen er et samfunnsøkonomisk estimat av hele tiltaket vi kaller Akson – som innebærer både innføring og løsninger for samhandling mellom kommune og spesialist, i tillegg til innføring av en kommunal pasientjournalløsning. Andelen av de estimerte 11 milliardene som skal brukes på IKT, er på 20–30 prosent, skriver han i dette innlegget.

Men Margunn Aanestad, som er professor ved Institutt for Informasjonssystemer og faglig leder ved Senter for e-helse, Universitetet i Agder, krever at direktoratet tar kritikken inn over seg:

–  Direktoratet for e-helse bør lytte til innspillene som kommer både helsesektoren og IKT-bransjen. Disse er nokså entydige: Den første biten av elefanten bør være samhandlingsløsningen. Å prioritere dette, vil ta ned risikoen i Akson betraktelig. Man vil da ikke være avhengige av at markedet skal kunne levere «det perfekte systemet» – som ikke finnes – og det vil også stille kommunene friere til å velge når, og hvordan, de vil skrifte ut sine journalløsninger.

–  Både pasienter, helsepersonell og skattebetalerne fortjener at Akson-prosjektet tar inn over seg den kritikken som kommer opp, skriver Aanestad i denne kronikken.

Oslo kommune vil ikke vente
Byråden for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, Robert Steen (Ap), har tilidgere gått hardt ut mot planene om Akson i dette intervjuet med Dagens Medisin.

Elefant i rommet
I et innlegg denne uken skriver han:

–  Våre pasienter kan ikke vente i ti år på felles kommunal journal. Med en pris på 11 milliarder kroner er Akson den store elefanten i rommet.
Tenke seg om?
Kjellaug Enoksen er sykehjemsoverlege i Tromsø og leder av Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas). Hun tar til orde for at  flere kommunale ledere bør gjøre som Steen, og tenke seg om før de blir med på Akson:
– Helsebyråd Robert Steen har uttalt til Dagens Medisin at han vil tenke seg om både en og to ganger før han blir med på et gigantisk IT-prosjekt som skal gi gevinst om ti år. Kanskje burde flere kommunale ledere gjøre som ham, skriver Enoksen i dette innlegget.

Helseministeren, som Dagens Medisin intervjuet under e-helsekonferansen Ehin i høst - der Akson var tema i flere debatter - kaller kritikken «prematur».

Les hele intervjuet med Høie her.


Under e-helsekonferansen Ehin uttalte også forsker Bendik Bygstad at han mener det vil være farlig å gjennomføre dette slik planen foreligger. 

Statistikk og empiri
– Statistikk og empiri viser at det er liten sannsynlighet for at man vil lykkes i gjennomføringen av Akson-prosjektet. For kommunene blir investeringene i Akson K7 et valg mellom pest eller kolera, skriver Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør i Visma Enterprise AS.

KS: – Bred medvirkning

Wenche P. Dehli, helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, skrev sammen med flere kommunaldirektører et innlegg der de avviste kritikken fra de ulike aktørene:

– Utredningen av «Én innbygger – én journal» var et grundig arbeid. Direktoratet for e-helse la til rette for bred medvirkning i arbeidet med å følge opp «Én innbygger – én journal», og er et eksempel til etterfølgelse i samarbeidet mellom kommunal sektor og stat. Les hele innlegget her

  • Merk at Akson-prosjektet omtales som nasjonalt, men det skal ikke omfatte kommuner i Helse Midt-Norge. her er man i ferd med å innføre Helseplattformen, en felles jounalløsning som omfatter all kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste i helseregion midt.
Powered by Labrador CMS