BER KOMMUNENE SIGNERE: – Akson er et komplekst og krevende prosjekt å sette seg inn i. Vi har stor forståelse for at mange lokalpolitikere føler på ansvaret for å ta stilling til noe på foreløpig grunnlag, når mye ennå ikke er klart, skriver KS og styreleder Bjørn Arild Gram i et brev til kommunene.

Foto:

Slik forsøker KS å overbevise kommunene om å støtte milliardprosjektet Akson

– Vi har stor forståelse for at mange lokalpolitikere føler på ansvaret for å ta stilling til noe på foreløpig grunnlag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dette skriver KS i et brev som Dagens Medisin har fått i hende. Brevet er adressert til ordførere, byrådsledere og kommunedirektører / rådmenn.
Her ber KS om at kommune signerer intensjonsavtalen om Akson, den foreslåtte kommunale journal- og samhandlingsløsningen som Direktoratet for e-helse anbefaler.  

I likhet med helseminister Bent Høie (H) ber også KS om at kommunene gir sin støtte til å gå videre med Akson.

Journal- og samhandlingsløsningen, som kan koste opp mot 22 milliarder,  er forventet å tidligst å være klar til bruk om ti år.

Helseministeren ba den 24. april kommunene om å støtte prosjektet ved å signere en intensjonserklæring, for å vise at de er med videre.
Ettersom Akson er tenkt å skulle finansieres som et spleiselag mellom staten og kommunene, vil staten bare finansiere sin andel dersom et tilstrekkelig antall kommuner (i innbyggertall) signerer innen 1.juli.

Minst halvparten av kommunene (i innbyggertall) utenfor Helse Midt, må signere, er kravet fra Helse -og omsorgsdepartementet, ifølge Direktoratet for e-helses forprosjektrapport.

Kritikken har i flere måneder haglet fra ulike aktører – en kritikk som også KS viser til i henvendelsen til kommunene.

Senest torsdag uttalte helsebyråden i Oslo Robert Steen (Ap), at det er uaktuelt for Oslo å signere dersom de ikke får flere svar på det han omtaler som grunnleggende spørsmål om hvordan dette skal løses.

Les mer her: Truer med å trekke seg fra journalprosjekt

Bodø kommune, som KS fremmer som en «foregangskommune» for Akson, utsatte sitt vedtak nylig, og ønsker utsatt frist for signering.  Legeforeningen understreket denne uken i et brev til sine nær 37.000 medlemmer at de fraråder en løsning med én leverandør.

Les hele brevet her

«De siste ukene har mediedebatten rast», skriver KS:

– I tillegg til nasjonale helsemyndigheter og kommunene selv, har både akademia, profesjons- og næringsinteresser engasjert seg. Det stilles spørsmål. Det er bra. Det har også KS gjort. Det er mange interessenter og interesser i dette bildet. Noen av løsningene som foreslås som alternativ, har vært vurdert og forkastet tidligere i prosessen. Noen aktører tegner et bilde av Akson som ikke er så lett å kjenne igjen, gitt føringene som er lagt til grunn i forprosjektet, skriver KS i brevet som blant annet er signert styreleder Bjørn Arild Gram og administrerende direktør Lasse Hansen.

Til slutt oppfordrer KS kommunene til å signere:

–  Akson er et komplekst og krevende prosjekt å sette seg inn i. Vi har stor forståelse for at mange lokalpolitikere føler på ansvaret for å ta stilling til noe på foreløpig grunnlag, når mye ennå ikke er klart. Det viktigste nå er å ta stilling til om man i stort støtter målbildet. Andre forutsetninger vil den videre prosessen måtte avklare. KS ønsker å bidra til det, i dialog med medlemmene og de mange interessentene som har tegnet seg i debatten.

Powered by Labrador CMS