KRITISK: Stein Olav Skrøvseth, leder Nasjonalt senter for e-helseforskning, har signert brevet til Helse- og omsorgsdepartementet der det uttrykkes bekymring for milliardprosjektet Akson.  Foto: Senter for e-helseforskning

KRITISK: Stein Olav Skrøvseth, leder Nasjonalt senter for e-helseforskning, har signert brevet til Helse- og omsorgsdepartementet der det uttrykkes bekymring for milliardprosjektet Akson. 

Foto: Senter for e-helseforskning

Forskningssenter advarer mot Akson: – Langt på vei avskiltet

– Tilnærmingen Akson bygger på er langt på vei avskiltet av både forskningsmiljøene og næringslivsaktørene, skriver Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling på e-helsefeltet gjennom forskning, samarbeid og kunnskapsformidling.NSE er finansiert gjennom en rammebevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helse Nord RHF samt ekstern finansiering av prosjekter for eksempel fra EU og Norges forskningsråd.En uttalt visjon fra HOD er at NSE skal skaffe og forvalte en fullstendig oversikt over erfaring og kunnskap som kan brukes for å styrke gjennomføring av nasjonale tiltak på e-helseområdet.Kilde: NSE

Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) opplever at kunnskapsaktørene og akademia «i svært begrenset grad» har blitt tatt med i vurderingene som er gjort av Direktoratet for e-helse.

Det skriver de selv i et brev adressert til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

NSE har fulgt prosessen med Én innbygger – én journal siden oppstarten i 2016.

Dagens Medisins artikler om En innbygger, en journal og Akson er samlet her.

Den offentlige debatten om Akson de siste månedene heller ikke har gått dem hus forbi. 

– Fagmiljøene hos oss har fulgt dette tett. I sommer spisset debatten seg ytterligere og vi sender derfor dette brevet nå, sier Stein Olav Skrøvseth, senterleder, til Dagens Medisin.

Vi mener at Akson innebærer en svært stor risiko for å mislykkes Nasjonalt senter for e-helseforskning

«Svært stor risiko for å mislykkes»
I brevet står det at NSE ikke er uenige i målet for Akson, men stiller spørsmål ved de virkemidlene som tas i bruk.

«Vi mener at Akson innebærer en svært stor risiko for å mislykkes og ikke er i tråd med regjeringens egen IT-strategi».  

NSE viser til forskning og kunnskap om denne typen prosesser når de skriver at «løsningen ikke ligger i anskaffelser av felles system for kommunal sektor. En bedre tilnærming vil etter vår mening være å ha et tydelig plattformprinsipp som bygger på at systemene bruker felles tekniske standarder, informasjonsmodeller og språk som beskriver og definerer dataene».

– Viktig å beholde kontroll på helsedata
Men den største bekymringen NSE har, er at vi skal miste kontrollen over helsedata.

– Vi vil påpeke at det er viktig at vi beholder kontroll på helsedata nasjonalt, sier Skrøvseth.

I brevet utdypes dette slik: «Helsedata har stor offentlig verdi, og Norge bør ha som prinsipp at helsedata eies og forvaltes nasjonalt. Derfor bør ingen leverandør kunne knytte data og infrastruktur sammen på en måte som gjør at leverandøren i praksis har kontroll på befolkningens helsedata, men forholde seg til dataeiers krav om bruk av data slik at legitim bruk kan gjøres leverandøruavhengig».

Risikoprosjekt
Nasjonalt senter for e-helseforskning understreker i brevet at de støtter målet med Akson, men er kritiske til om den valgte veien til dette målet er den riktige.

«Tilnærmingen som Akson bygger på er langt på vei avskiltet av både forskningsmiljøene og næringslivsaktørene. Dette er en risiko som påpekes og bekreftes i begge de eksterne kvalitetssikringsrapportene som er utført», oppsummeres det. 

Powered by Labrador CMS