Helsehjelp må oppdateres

Det haster med en sømløs utveksling av relevante pasientopplysninger på tvers av helsetjenestene – både for helsepersonell, pasienter og pårørende.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Robert Steen
Robert Steen

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune

VI ER ENIGE om målet: Innbyggerne må få én journal uansett om de har fått behandling ulike steder. Men veien dit må vi bli enige om. Oslo kommune har ikke signert intensjonserklæringen om journalsystemet Akson. Det er mange gode grunner til dette.

Kommunene har bedt om svar på flere uavklarte spørsmål, som vi tok opp i styringsgruppen til Akson den 14. februar. Når vi mangler svar på viktige spørsmål, er det vanskelig å si ja til å gå videre med å bruke 22 milliarder kroner av skattebetalernes penger.

Spørsmålene vi etterlyser avklaringer på, er de samme som ekstern kvalitetssikrer trekker frem at må besvares. Vi må foreta nødvendige forberedelser relatert til selskapsetablering, juridiske avklaringer rundt personvern, se mer på informasjonssikkerhet, eierskap, styring og samstyring på tvers av de ulike aktørene som skal være med.

MÅ MØTE FREMTIDEN. Den kanskje mest alvorlige mangelen med Akson er at arkitektur og løsning gjør at man nå må ta valg for ti år fremover, og bestemme om for eksempel videosamtaler skal brukes i behandling. Det er ingen som kan spå ti år frem, men vi vet – av å se ti år bakover – at ny teknologi og forskning endrer mulighetene i behandling stadig raskere. Derfor trenger vi en mer fleksibel løsning. Vi foreslår en smidig arkitektur som åpner for innovasjon, videreutvikling, kontinuerlig forbedring og tilpassing av nye systemer, som ikke kun velger én leverandør/produsent nå og for de neste tyve årene.

Vi trenger et system som kan utnytte og utvikle nye løsninger som dukker opp i fremtiden. Både ekstern kvalitetssikrer og et samlet IKT-fagmiljø støtter vår tilnærming til arkitekturen.

Les også: Jeg foreslår at Stortinget sier nei takk

FELLES PLATTFORM! Oslo kommune ønsker den beste veien frem for å lage et helsevesen som gir det beste tilbudet til pasientene. Derfor ønsker vi at alle aktører kan forholde seg til en felles plattform over tid, og heller fokusere på å etablere standarder som også næringslivet kan forplikte seg til. Vårt forslag er å lage en felles plattform hvor dagens systemer for digitale journaler kan koble seg sammen for å utveksle informasjon og opplysninger. På den måten trenger ikke alle systemer å være like. Systemene må bare ha en evne til å snakke samme språk.

Noe av det første vi gjorde da vi overtok styringen i Oslo, var å bygge ut et eget internt utviklingsmiljø i ORIGO. Der samles erfaring og kompetanse om digitalisering som løfter tjenestene til innbyggerne. Det er denne erfaringen, som gjør at vi er kritiske til Akson. Lytt til erfaringene fra Oslo.

Ved å velge bare én løsning, eller noen få, vil insentivet for innovasjon og videreutvikling raseres

DIGITAL MUSKELTRENING. Tjenester tilbys oftest av kommuner i Norge. Skal vi digitalisere og ta i bruk ny teknologi, er det kommunene som må trene opp sine egne digitale muskler. Gjerne i fellesskap. Og det er denne treningen et Akson-prosjekt burde invitere til. I stedet sitter vi igjen med en avhengighet til eksterne konsulentmiljøers ekspertkunnskap. Denne treningen, et digitalt folkehelseløft, er det en helseminister burde ha invitert oss til.

Helt spesifikt bør pasientens legemiddelliste som viser hvilke medikamenter pasienten har benyttet og eventuell intoleranse, løses først. Sammen med utveksling av sanntidsinformasjon på tvers av sykehus og kommune – som vi jobber med innen ELISE i Oslo – er viktig for å sikre god informasjonsflyt, samhandling og øker pasientsikkerheten.

DET HASTER! Vi kan ikke vente i ti år på løsninger, vi trenger dem nå. Vi må ha løsningene på plass til Oslo storbylegevakt står klar. Pasientene blåser i om de er inne i den statlige eller kommunale delen av legevakten. Det haster med en sømløs utveksling av relevante pasientopplysninger på tvers av helsetjenestene, både for helsepersonell, pasienter og pårørende.

Økosystemer gjør at man ikke bygger en plattform med ferdige og «låste» deler. Et økosystem utvikler seg kontinuerlig og kan forbedre seg løpende. Akson vil derimot være i direkte konkurranse med flere av dagens løsninger, og ved å velge en eller noen få, vil det rasere insentivet for innovasjon og videreutvikling. «Open EHR» er en slik åpen standard for helseopplysninger, som flere aktører allerede har tatt i bruk. Hvorfor setter vi ikke krav til at dette skal brukes over alt fremover, slik at vi ikke ekskluderer noen, men åpner for konkurranse og fremtidig videreutvikling? Slik kan vi skape digital innovasjon i helsesektoren.


Dagens Medisin 12/13-2020, fra Kronikk og debattseksjonen

Powered by Labrador CMS