ABORT: Nedgangen i senaborter følger nedgang i de generelle aborttallene, ifølge en ny gjennomgang publisert i Tidsskriftet Den norske legeforening.
ABORT: Nedgangen i senaborter følger nedgang i de generelle aborttallene, ifølge en ny gjennomgang publisert i Tidsskriftet Den norske legeforening.

Færre unge tar senabort

Subsidiert prevensjon til yngre kvinner kan ha bidratt til at denne gruppen nå tar færrest senaborter.

Publisert Sist oppdatert

Aldersgruppen 15–19 år har gått fra å være aldersgruppen med høyest antall nemndaborter i 1979 til den med lavest antall i 2021, viser en ny gjennomgang publisert i Tidsskriftet Den norske legeforening.

Også i aldersgruppen 20–24 år har det vært et lignende fall. Det var blant kvinner i alderen 30–34 år at det var flest senaborter i 2021, etterfulgt av aldersgruppene 25–29 år og 35–39 år.

Nedgangen i senaborter følger nedgang i de generelle aborttallene. Dette kan ifølge rapporten skyldes målrettede tiltak mot yngre kvinner, som rett til subsidiert prevensjon og fra 2014 langtidsvirkende prevensjon.

I dag er de fleste begjæringer om abort etter uke 12 bakgrunn i påviste fosteravvik hos gravide i aldersgruppen 30–34 år. Av disse begjæringene er det svært få som avslås i nemnd. Innvilgelsesprosenten var 97,3 prosent i 2022. Av de 164 begjæringene for abort etter uke 18 fremmet i 2022 var det ni som fikk endelig avslag i klagenemnda

Powered by Labrador CMS