POTENSIALET: – Nesten alle dødsfall og skader som er et resultat av utrygg abort, kunne vært forhindret, mener WHO.

Foto: Arkiv

WHO med nye retningslinjer for trygge aborter

Verdens helseorganisasjon kunngjorde onsdag retningslinjer for helsehjelp for kvinner som tar abort. Rundt 25 millioner utrygge prosedyrer finner sted årlig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Bare halvparten av de rundt 50 millioner abortene som utføres hvert år, tar i bruk en metode anbefalt av WHO som er tilpasset varigheten av svangerskapet, og hvor kvinnen får hjelp av noen med nødvendig kunnskap eller ferdigheter, het det fra helseorganet.

Usikre aborter forårsaker rundt 39.000 dødsfall hvert år og resulterer i at flere millioner kvinner må legges inn på sykehus med komplikasjoner. Det skjer spesielt i lavinntektsland og blant dem som lever i sårbare situasjoner.

Fraråder unødige politiske barrierer

Fraråder unødige politiske barrierer

– Å kunne gjennomføre sikker abort er en avgjørende del av helsevesenet, sier Craig Lissner, fungerende direktør for seksuell og reproduktiv helse og forskning ved WHO.

– Nesten alle dødsfall og skader som er et resultat av utrygg abort, kunne vært forhindret.

De nye retningslinjene inkluderer anbefalinger på primærhelsenivå, forbedring av kvaliteten på omsorg, samt anbefalinger for bruk der det er hensiktsmessig med telemedisin.

– Redusert tilgang virker ikke

WHO anbefaler også å fjerne politiske barrierer for trygg abort. Det omfatter kriminalisering, ventetider, krav om godkjenning fra andre og begrensninger for når i svangerskapet abort kan finne sted.

- Redusert tilgang virker ikke

De fleste land tillater abort under spesifiserte omstendigheter. Rundt 20 land gir ingen rettslig begrunnelse for prosedyren, og tre av fire land har juridiske straffer for det.

- Ingen skal bli utsatt for overgrep eller skader som å bli politianmeldt eller satt i fengsel fordi de har søkt eller gitt abortomsorg, sier WHOs Bela Ganatra.

Ifølge WHO fører begrenset tilgang til abort ikke til at antall prosedyrer reduseres. I stedet vil det sannsynligvis drive kvinner og jenter til å ta imot utrygg bistand for å få gjennomført aborten, heter det fra helseorganisasjonen.

Powered by Labrador CMS