– Vi kan være ansvarlige og gode på å hjelpe kundene våre selv om eksempelvis kundeservice ikke sitter samme sted som de fysiske produktene oppbevares, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i nettapoteket Farmasiet.
– Vi kan være ansvarlige og gode på å hjelpe kundene våre selv om eksempelvis kundeservice ikke sitter samme sted som de fysiske produktene oppbevares, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i nettapoteket Farmasiet.

Vil åpne for flere nettapotek: – Det er på høy tid

Apoteklovutvalget foreslår at man fjerner kravet om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum. – Gledelig at utvalget har tatt på alvor de mulighetene teknologien gir, sier administrerende direktør i nettapoteket Farmasiet.

Publisert Sist oppdatert

I løpet av tjue år har antall apotek mer enn doblet seg, men markedet domineres av tre aktører: Vitus, Apotek 1 og Boots.

94 prosent av norske apotek har tilknytning til en av de tre kjedene, enten gjennom eierskap eller medlemskap.

Apoteklovutvalget, som ble oppnevnt høsten 2021 for å vurdere hvordan det fremtidige apotekregelverket burde innrettes, overleverte tirsdag sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Utvalget foreslår blant annet å åpne for mer tilbud på nett. Konkurransetilsynet har tidligere påpekt at streng regulering hindrer at flere nettapotek etablerer seg.

Det er gledelig nytt for Elisabeth Haug, administrerende direktør i nettapoteket Farmasiet.

– Vi er Norges største nettapotek og synes det er viktig og gledelig at utvalget har løftet og tatt på alvor de mulighetene teknologien gir, sier Haug.

– På høy tid

Utvalget foreslår flere tiltak for å gjøre reglene mer teknologinøytrale. Blant annet foreslår de at man fjerner kravet om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum, at det bør innføres digitale fullmakter og at det skal bli enklere å etablere kjedeuavhengige grossister.

Haug sier at dette vil bidra til økt konkurranse, gi økt etablering av nye apotekformer og er i forbrukernes interesse.

Farmasiet er positive til nye apotekregler og mener det burde vært på plass for mange år siden.

Hun viser til at det eksisterende regelverket er over tjue år gammelt og ikke reflekterer de mulighetene som teknologien gir.

– Det er på høy tid, og selvfølgelig skulle vi sett at behandlingen av forslaget skulle gått like raskt.

Apoteklovens krav om at apotek skal være fysisk tilgjengelig for publikum er en utdatert og lite hensiktsmessig regel, ifølge direktøren.

– For et nettapotek som oss er legemidlene våre på et lager. Vi kan være ansvarlige og gode på å hjelpe kundene våre selv om eksempelvis kundeservice ikke sitter samme sted som de fysiske produktene oppbevares, og det muliggjøres av teknologi.

Synliggjør kompetansen

Utvalget foreslår at hovedregelen fortsatt bør være at alle grossister har leveringsplikt til alle landets apotek, men at det skal være adgang til å gjøre unntak. Videre foreslår utvalget å videreføre apotekenes leveringsplikt, inkludert nettapotek.

Direktøren sier at leveringsplikten er viktig for å sikre befolkningen god, rask og likeverdig tilgjengelighet.

– Forbrukerne må vite at alle apotek, fysisk eller på nett, klarer å tilby et fullsortiment av reseptmedisiner. For øvrig tilsier konkurransemessige hensyn at en unntaksbestemmelse i grossistleddet er fornuftig.

I rapporten går det fram at det er lite konkurranse mellom kjedene. Det er ikke tegn til nevneverdig priskonkurranse for legemidler på hvit eller blå resept, og kun i noe grad for reseptfrie legemidler.

Administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen uttalte tirsdag at de var skuffet over deler av utredningen og at utvalget sier lite om hvordan 8 000 helsepersonell i apotek kan bidra mer til beste for pasienter og samfunn.

Direktøren i Farmasiet peker også på apotekenes rolle som en viktig del av helsetjenestene, men påpeker at dette imidlertid ikke var en sentral del av mandatet til utvalget.

– Det kunne det kanskje ha vært, men jeg tror at vi som bransje heller må utfordre på andre arenaer for å synliggjøre vårt bidrag i helsetjenesten. Vi er en bransje som er overmoden for modernisering med tanke på teknologi, blant annet for å synliggjøre den helsekompetansen vi har.

Driftsdirektør og farmasøyt i Farmasiet, Stig Henning Pedersen, har vært medlem i utvalget. Rapport skal nå ut på høring og fristen er satt til 15. mai.

Powered by Labrador CMS