REALFAGSKRAV: De realfaglige opptakskravene skal være et viktig innstegstrinn og gi studentene en nødvendig forståelse av studiet de starter på og karakterkrav kan være viktig for å klare å holde det nivået som studiene krever. Foto: Colourbox

Velkomment engasjement rundt farmasistudiet

Farmasistudiet er krevende. Studenter som ikke holder et nødvendig faglig nivå, vil falle av.

Publisert Sist oppdatert
Birgitte Lloyd

Etter nyttår har det blitt publisert flere innlegg i Dagens Medisin med bakgrunn i et forslag om å videreutdanne apotekteknikere til farmasøyter ved NORD Universitet. Deltid. Forslaget ble blant annet jobbet frem av Apotekforeningen, og engasjementet i DM startet i etterkant av at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, sammen med Vitus/NMD og Apotekforeningen gjorde sine hoser grønne hos posisjonspolitikere på Stortinget. De ønsket å sørge for farmasøyter til distriktsapotek ved å videreutdanne egne apotekteknikere som allerede jobber i rurale strøk.

Det har vært ytret skepsis blant farmasøyter når det gjelder å skape for tette bånd mellom arbeidsgivere og utdannelsesinstitusjoner

Det har vært ytret skepsis blant farmasøyter når det gjelder å skape for tette bånd mellom arbeidsgivere og utdannelsesinstitusjoner på bakgrunn av en mulig (bransjeskapt) personellmangel. Vi vet også at det finnes eksempler på at distriktspolitikk og rekrutteringsutfordringer kan gjøre at strikken strekkes, lista senkes og at man i iver over å få til en alternativ løsning på et problem, glemmer at kvaliteten på produktet som leveres alltid  må være avgjørende. I dette tilfelle er det viktig for meg som leder av profesjonsforeningen å understreke at farmasistudiene hverken kan eller skal senke krav eller se gjennom fingrene på hva som kreves av den enkelte student ved opptak. Et bachelor- eller masterstudium i farmasi er krevende, og studenter uten nødvendig faglig plattform eller faglig nivå, vil falle av.

Realfagskrav

Når man så skal diskutere dette initiativet, er det helt avgjørende å vite hva man rent faktisk debatterer og å sette seg inn i hvilke krav og nasjonale retningslinjer som gjelder i 2024. Det er ingenting i veien for å mene noe om studier og deres kvalitet og innhold - det gjør vi tross alt hele tiden, og det må absolutt alle studieretninger selvsagt tåle. Man belyser studienes oppbygning, innhold, opptakskrav, karakterkrav, og kjønnsfordeling. Oppbygning og innhold må tilpasses tiden vi lever i OG samfunnets behov, de realfaglige opptakskravene skal være et viktig innstegstrinn og gi studentene en nødvendig forståelse av studiet de starter på og karakterkrav kan være viktig for å klare å holde det nivået som studiene krever. Kjønnsfordeling er også stadig på dagsorden, særlig i helsefag.

Norges Farmasøytiske Forening ønsker engasjement rundt farmasistudiene velkommen, og er svært opptatt av at alle studier, det være seg på campus eller på nett, hel- eller deltid, Nord eller Sør, holder den høye kvaliteten som faget skal ha. Vårt fokus er at studentene, uansett studiested eller grad, er inspirert og klare for de faglige utfordringene de møter når de skal ut i arbeidslivet etter endt skolegang. ALLE arbeidsgivere må rett og slett gjør seg lekre, belønne kompetanse og sørge for best mulige arbeidsplasser – i byen og i distriktene.

Ingen oppgitte interessekonflikter 

Powered by Labrador CMS